Mugoša: Povećati naknade korisnicima Programa stručnog osposobljavanja na 450 eura, SD kreće u kampanju prikupljanja podrške

Socijaldemokrate kreću u kampanju prikupljanja podrške za povećanje naknada korisnicima Programa stručnog osposobljavanja visokoškolaca na nivo minimalne zarade, najavio je u Skupštini potpredsjednik SD Boris Mugoša.

On je dodao da su Socijaldemokrate predale izmjene Zakona o stručnom osposobljavanju u proceduru, te da je izmenađen što se nije našao na dnevnom redu tekuće sjednice Skupštine, ali i da očekuje da se nađe na narednoj, vjerovatno u junu, kao i da takav predlog zaslužuje podršku 81 poslanika. 

Kako je istakao, kampanja za prikupljanje podrške kreće u petak, a biće organizovana širom Crne Gore. “Trenutna naknada iznosi nešto oko 250 eura i to je zaista nedovoljan iznos. Korisnici su zaključno sa 2021. godinom imali makar naknadu na nivou ili nešto veću od minimalne zarade. Sad je to drastično ispod, što nema logike ako uzmete da su to ljudi sa visokom stručnom spremom”. Kako je naglasio, ni formalnopravno, mladi visokoškolci ne bi trebalo da budu u nepovoljnijem položaju od ostalih zaposlenih. “Mladi ljudi koji trebaju da budu nosioci razvoja države, uz naravno činjenicu da su drastično porasle cijene mnogih roba i usluga, mnogima od njih je bukvalno ugrožena egzistencija“, zaključuje Mugoša. 

Mugoša je još jednom otvorio pitanje primjene zakonskih rješenja koja se odnose na smanjenje cijena za određene proizvode, a koje i dalje nijesu snižene jer Vlada nije donijela podzakonski akt kojima bi se ta usvojena rješenja primijenila. “Zakon o privremenom ograničenju cijena je definisan za tačno određenu namjenu i primjenjivaće se određeni vremenski period. Kad će se primjenjivati ako ne sad?” poručio je Mugoša, dosavši: “Povećanje cijena najviše pogađa one koji imaju najmanje. Ne zaboravimo to.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *