Mugoša: Predlagači kandidata za sudije Ustavnog suda nisu postupili shodno Zakonu

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša kazao je da predlagači kandidata za sudije Ustavnog suda nijesu postupili shodno članu 10 Zakona o Ustavnom sudu.

“Činjenica – Predlagači kandidata za sudije Ustavnog suda nisu postupili shodno članu 10 Zakona o Ustavnom sudu:”Prilikom predlaganja kandidata predlagači su dužni da vode računa o srazmjernoj zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica…”, objavio je Mugoša na Twitter-u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *