Mugoša: Predvidjeli podršku nezaposlenima, podstanarima i roditeljima

Potpredsjednik SD-a Boris Mugoša i kandidat na koalicionoj listi ZAJEDNO! predstavio je set mjera za unapređenje položaja socijalno ranjivih kategorija, koje su sastavni dio izbornog programa navedene koalicije. Mjere, između ostalog, uključuju podršku nezaposlenima, podstanarima i roditeljima i starateljima.

“Neke od predloženih mjera su: uvećanje izdvajanja za materijalno obezbjeđenje porodice (MOP) i tuđu njegu i zaštitu za 50 odsto, kao i subvencioniranje troškova vrtića sa 50 odsto do 100 odsto iznosa za djecu iz porodica u riziku, te besplatna užina za osnovce i prevoz za djecu iz socijalno ranjivih kategorija”, rekao je on.

Prema njegovim riječima podrška podstanarima predviđena je kroz mjesečne subvencije u iznosu od 50 eura, projektovana je i podrška nezaposlenim licima, ali i uvođenje posebnog dodatka od 200 eura za nezaposlene samohrane roditelje.

“Predviđeno je i uvećanje osnovne naknade pružaocima usluge porodičnog smještaja – hraniteljstva na iznos minimalne zarade od 450 eura”, naglasio je.

Mugoša ističe da je periodu drastičnog rasta cijena, odnosno povećanja troškova života, izostala adekvatna podrška onima kojima je bila najpotrebnija, a to su socijalno ranjive kategorije građanki i građana.

Kandidat na koalicionoj listi ZAJEDNO! zaključio je da će sredstva za navedene mjere dominantno biti obezbijeđena racionalizacijom određenih postojećih budžetskih izdataka (ugovori o djelu, konsultantske usluge, službena putovanja i reprezentacije, administrativni materijal i sl.) i preusmjeravanjem tih sredstava na podršku socijalno ranjivim kategorijama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *