Mugoša: Prihvaćen predlog SD-a da se dodijele turistički vaučeri zaposlenima u ustanovama socijalne i dječije zaštite i planiraju sredstva za početak rada Alimentacionog fonda

Na današnjoj sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet prihvaćen je predlog poslanika Socijaldemokrata da se u budžetu Crne Gore za 2021. godinu predvide sredstva za turističke vaučere zaposlenima u ustanovama socijalne i dječije zaštite i planiraju sredstva za početak rada Alimentacionog fonda, ukoliko se tokom godine donese zakon o njegovom osnivanju.

Kada je riječ o turističkim vaučerima, oni su već uvedeni za prosvjetne i zdravstvene radnike u visini od 200€, ali su Socijaldemokrate zbog kompleksnosti i odgovornosti posla zaposlenih u ustanovama socijalne i dječije zašite, predložile proširenje vaučera i na njih.

Takođe, prihvaćeno je da se u budžetu prepoznaju sredstva za početak rada Alimentacionog fonda, koji je od izuzetnog značaja za stabilnost i sigurnost samohranih roditelja i kvalitet života djece,  i o kome se priča se već dugo. Nažalost, u Crnoj Gori samo jedna trećina roditelja uredno plaća alimentaciju za svoju djecu zbog čega je neophodno koncipiranje adekvatnog modela podrške države samohranim roditeljima.