Mugoša: Prihvaćena inicijativa za saslušanjem nadležnih u resoru rada i socijalnog staranja

Potpredsjednik i poslanik SD-a je istakao da je na današnjoj sjednici skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje jednoglasno prihvaćena njegova inicijativa da se tokom juna održi saslušanje nadležnih u resoru rada i socijalnog staranja (resornog ministra i direktora Zavoda za zapošljavanje) povodom dvije veoma aktuelne teme, koje zaokupljaju sa punim pravom značajnu pažnju javnosti.

U pitanju su teme koje se odnose na kašnjenje sa isplatama subvencija poslodavcima za zapošljavanje lica sa invaliditetom, kao i na realizaciju programa “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” i “Osposobljavanje za samostalan rad”. 

“Prema informacijama iz javnosti, kao i od strane građana koji su me direktno kontaktirali, više mjeseci se kasni sa isplatama subvencija poslodavcima za zapošljavanje lica sa invaliditetom, što je dovelo do toga da mnoga lica sa invaliditetom ne primaju zaradu duži vremenski period a takođe, zbog kašnjenja u isplati subvencija, pojedini poslodavci se nisu mogli prijaviti da iskoriste mehanizam reprograma poreskih potraživanja”, ističe Mugoša i ukazuje da je zbog svega toga neophodno o toj temi održati saslušanje nadležnih u resoru rada i socijalnog staranja.

Kada je u pitanju realizacija programa “Osposobljavanje za rad kod poslodavca” i “Osposobljavanje za samostalan rad”, koje sprovodi Zavod za zapošljavanje, Mugoša navodi da je ta problematika izazvala veliku pažnju javnosti jer se dovodi u pitanje kome su i u kom iznosu dodijeljena sredstva po navedenim programima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *