MUGOŠA: RJEŠAVANJE PROBLEMA PREBUKIRANOSTI U VRTIĆIMA JEDAN OD KLJUČNIH PRIORITETA SD-a

Rješavanje problema prebukiranosti u podgoričkim vrtićima je postavljeno kao jedan od ključnih prioriteta Socijaldemokrata u izbornim programskim dokumentima.

Takva politika sprovodi se jednako dosljedno na državnom, kao i na lokalnom nivou. Dobar dio projekata u obrazovanju je upravo proizvod odlične saradnje i insistiranja na obrazovnoj infrastrukturi od strane Ministarstva prosvjete i Glavnog grada.

Zato je i jučerašnja odluka Skupštine Glavnog grada, kojom Glavni grad Vladi Crne Gore prenosi pravo raspolaganja građevinskim zemljištem površine blizu 3.500 m2 na Zlatici i blizu 5.200 m2 na Starom aerodromu za izgradnju vrtića, još jedna u nizu aktivnosti koja potvrđuje ispravnost naše politike, na lokalnom i državnom nivou.

Podsjećamo da su samo u poslednje tri i po godine na teritoriji Podgorice izgrađena dva vrtića gdje je je takođe Glavni grad ustupio zemljište, u Zagoriču i na Starom aerodromu kapaciteta za oko 600 mališana, te novi vrtić “Stara varoš” otvoren u rekonstruisanom objektu koji je Glavni grad ustupio na besplatno korišćenje, kapaciteta za 100 mališana.

Dodatno, politika jačanja obrazovanja u Glavnom gradu i šire, evidentna je i kroz aktivnosti prosvjetnog resora u Podgorici, kroz adaptirane prostorije Resursnog centra „Podgorica“, za potrebe JPU „Đina Vrbica“, kapaciteta za više od 200 naših najmlađih sugrađana, kao i brojne druge rekonstrukcije kojima su prošireni kapaciteti postojećih vaspitnih jedinica za nekoliko desetina novih učionica. Uskoro se očekuje i početak izgradnje novog vrtića u Bloku VI, površine od blizu 1.600 metara kvadratnih, u kojem je planirano da boravi preko 200 djece. Takođe, kroz aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, stvorene su pretpostavke za realizaciju projekata izgradnje novih vrtića i u City kvartu i na Tuškom putu. Osim toga, veoma važni su i vrtići prepoznati u projektu sa Evropskom investicionom bankom: na Zabjelu i u Momišićima koji će gotovo u cjelosti biti rekonstruisani i dograđeni ili nadograđeni, investicija ukupna vrijedna oko 3 miliona eura, što sve govori da ćemo na tim lokacijama dobiti gotovo nove objekte duplo većih kapaciteta.

Realizacija navedenih kapitalnih projekata vrijednosti između 15 i 20 miliona eura, rezultat su jasnog opredjeljenja i državnih i gradskih vlasti da obrazovanje bude jedan od ključnih prioriteta. Više hiljada novih mjesta za djecu predškolskog uzrasta, ali i više stotina novih radnih mjesta, te ostali konkretni i vidljivi rezultati su, cijenimo, pokazatelj odgovornog odnosa prema lokalnim resursima i rada u korist svih građana. Tome služi politika i sa takvim opredjeljenjem će Socijaldemokrate, kao konstituent gradske vlasti i nastaviti da djeluju.

BORIS MUGOŠA

 predsjednik Kluba odbornika SD-a u Skupštini Glavnog grada