Mugoša: SD podnosi amandman u cilju osnivanja Alimentacionog fonda

“Poslanici Socijaldemokrata će podnijeti amandman na predlog Zakona o budžetu za 2021. godinu, kako bi se u budžetu za ovu godinu planirala sredstva za osnivanje Alimentacionog fonda, kao važnog mehanizma podrške samohranim roditeljima”, istakao je poslanik SD-a Boris Mugoša na skupštinskom odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje prilikom razmatranja predloga Budžeta.

Poslanik Socijaldemokrata je naveo da će predložiti da se u okviru predviđenih sredstava budžetske rezerve izdvoji iznos za osnivanje Alimentacionog fonda, odnosno da je umjesto budžetiranja novih potrebna preraspodjela namjene postojećih planiranih sredstava budžeta.

“Zbog svega toga, očekujem da u narednih par mjeseci donesemo zakonski okvir za osnivanje Alimentacionog fonda, gdje bi Fond na sebe preuzimao isplaćivanje alimentacije samohranom roditelju u slučaju nesavjesnih roditelja koji izbjegavaju da plaćaju alimentaciju, a Fond (država) bi koristeći zakonske mehanizme vršio naplatu od obveznika alimentaciju. Negativne posljedice pandemije koronavirusa dodatno su aktuelizovale ovu problematiku, jer značajan broj roditelja je izgubio posao, a mnogima su poprilično smanjeni prihodi”, naveo je Mugoša.

Socijaldemokrate navode da je za ovu temu važno podsjetiti i na određene podatke po kojima samo jedna trećina roditelja uredno plaća alimentaciju za svoju djecu, kao i na podatke Monstata koji pokazuju da skoro 60 odsto razvedenih brakova čine brakovi sa djecom, od čega je starateljstvo nad izdržavanom djecom u 79,4 odsto slučajeva povjereno majci, u 9,8 odsto ocu, u 10,2 odsto roditeljima i u 0,6 odsto drugim osobama i ustanovi

Alimentacioni fond je pravni institut koji postoji u zemljama Evropske unije i kvalitetna uporedna praksa može poslužiti za koncipiranje adekvatnog modela podrške države samohranim roditeljima (npr. u Hrvatskoj je donijet Zakon o privremenom izdržavanju, u Sloveniji je osnovan Javni garantni fond za izdržavanje i invalidsko osiguranje i dr.).