Mugoša: Smanjivati podjele i učiniti Crnu Goru ekonomski razvijenijom i socijalno pravednijom

Vjerujem da ćemo smanjivati podjele, koje su nažalost produbljene i značajno opterećuju naše društvo, i odlučnije djelovati u pravcu ostvarivanja onoga što nam je zajednički cilj a to je da našu jednu, jedinu i najljepšu Crnu Goru učinimo ekonomski razvijenijom i socijalno pravednijom, poručio je poslanik i potpredsjednik Socijaldemokrata Crne Gore (SDCG) Boris Mugoša.

Iza nas je, po riječima Mugoše, veoma kompleksna godina koju je obilježila “duboka politička i institucionalna kriza, složena socio-ekonomska situacija, ali i brojni izazovi u oblasti zdravtsva, obrazovanja, bezbijednosti i dr”.

“Naravno, bilo je i lijepih trenutaka kojima smo se zajedno radovali, kao što su izvanredni rezultati naših sportistkinja i sportista i veoma značajni uspjesi našij mladih talenata ali i afirmisanih pojedinaca u oblasti nauke, kulture i umjetnosti”, dodao je on.

Socijaldemokrate, kako navodi Mugoša, su se trudile da ukažu na razne društvene, odnosno “vrjednosne anomalije i loše odluke jedne ili druge parlamentarne većine i izvršne vlasti ” uz predlaganje, kaže on, konkretnih rješenja koja su se odnosila na zaštitu standarda djece, studenata i mladih, unaprjeđenje položaja socijalno ranjivih kategorija, podršku domaćim proizvođačima i sl.

“U Skupštini su usvojeni naši predlozi koji su se odnosili na smanjenje akciza za 50 odsto; definisanje lista proizvoda čije se cijene mogu ograničiti (prehrambeni artikli, sredstva za ličnu higijenu, dječija hrana i oprema, sredstva za ogrijev, kućna hemija, i dr.); zaštitu konkurentnosti domaćih kompanija kroz izuzeće obračuna akciza na ambalažu; smanjenje PDV-a na hljeb sa 7 na 0 odsto; finansijsku podršku izgradnji zgrade za penzionere u Podgorici; povećanje naknade korisnicima Programa steučnog osposobljavanja visokoškolaca na 450 eura; povećanje iznosa studentskih kredita i stipendija; povećanje minimalnih penzija i podršku korisnicima srazmjernih penzija; podršku RE populaciji kroz zapošljavanje i obrazovanje i licima sa invaliditetom kroz rešavanje problematike kašnjenja u subvencijama za zapošljavanje OSI i i unapređenje socijalnih servisa; povećanje određenih materijalnih davanja i izradu strategije demografskog razvoja, strategije borbe protiv siromaštva i realizacije projekata besplatne užine i prevoza za djecu iz socijalno ranjivih kategorija”, naglasio je Mugoša.

Predlagali su, ističe funkcioner SD-a, da se sredstva za inicijative te partije obezbijede kroz racionalizaciju budžetskih izdataka (ugovori o djelu, konsultantske usluge, služb. putovanja, administ. materijal i sl.) i iz tekuće budžetske rezerve, kako kaže, “svjesni veoma izazovnog stanja javnih finansija i neophodnosti obezbjeđivanja njihove stabilnosti i održivosti.”

“Naravno, iskoristili smo 2022. godinu da se i sami mijenjamo, nadam se, nabolje zbog čega smo sproveli unutarpartijske reforme na svim nivoima i ponudili građankama i građanima novu kadrovsku, organizacionu i programsku platformu”, dodao je.

Međutim, kako je 2022. godina za nama, prema njegovim riječima, treba da se fokusiramo na ono što slijedi kako bi 2023. bila mnogo bolja a “vjeruje da hoće”.

“U tom smislu želim vam prije svega dobro zdravlje, odnosno ličnu i porodičnu sreću i da vam se sve želje ostvare u 2023. godini. Nadam se da ćemo u 2023. zajedno mnogo više raditi na afirmaciji istinskih vrijednosti građanske i evropske Crne Gore a to su vrijednosti mira, suživota, tolerancije, kulture dijaloga, medjusobnog uvažavanja i sl”, naglasio je Mugoša.

Vjerujem da ćemo, poručuje on, smanjivati podjele, koje su nažalost “produbljene i značajno opterećuju naše društvo”.

“I odlučnije djelovati u pravcu ostvarivanja onoga što nam je zajednički cilj a to je da našu jednu, jedinu i najljepšu Crnu Goru učinimo ekonomski razvijenijom i socijalno pravednijom”, zaključio je Mugoša.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *