Mugoša: Što je brzo, to je i kuso

Ispravna je odluka Vlade da ne donosi odluku o izmjeni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom. U prave razloge tog poteza ne želim ulaziti niti ih naslućivati.

Ono što je važnije, a sa čim je javnost (ne)dovoljno upoznata, je da je zadatak upravo skupštinskog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, koji je formiran na predlog predstavnika svih poslaničkih klubova, eventualne izmjene zakonskog, odnosno normativnog okvira koji se tiče crnogorskog državljanstva i registara prebivališta i boravišta. Pristup da podzakonski akti koji se donose na osnovu zakona koji su predmet rada Odbora (kakva je i Odluka o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom) mogu i trebaju mijenjati bez Skupštine, odnosno Odbora nije dovoljno odgovoran i promišljen jer nije u skladu sa pokušajem postizanja poželjnog kompromisa unutar skupštinskog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, posebno u dijelu osjetljivih pitanja koja utiču na evidentne tenzije u crnogorskom društvu. Naravno da po Ustavu pravo predlaganja zakona i drugih akata imaju Vlada i poslanici, ali se kod ovakvih pitanja zaista radi o potrebi dolaženja do što je moguće većeg stepena saglasnosti izmedju vlasti i opozicije što je od krucijalne važnosti za političku i svaku drugu stabilnost.

Stoga nisu ni slučajno u okviru zadataka navedenog skupštinskog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu definisani  i odredjeni zakoni, kao što su oni koji se odnose na crnogorsko državljanstvo i registre prebivališta i boravišta, koji se striktno ne odnose samo na izborno zakonodavstvo. Razlog je taj što odredjene promjene tih propisa mogu imati reperkusije na izborni proces i rezultate izbora, odnosno na ukupni izborni ambijent zbog čega odmah po prirodi stvari postaju dio osjetljive problematike koja traži strpljenje, konstruktivnost, ozbiljnost, odgovornost i kompromis.

Zato i očekujem da će, shodno nadležnostima Odbora da se bavi normativnim rješenjima koja se tiču crnogorskog državljanstva i registara prebivališta i boravišta, Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu ubrzo krenuti sa radom na analizi primjene tih zakona i predlaganju eventualnih korekcija u zakonskoj ili podzakonskih ravni.

Svakako, ključan partner Odbora će biti Vlada, državne institucije, NVO, akademska zajednica i dr. koji su uostalom Odlukom o obrazovanju Odbora definisani kao subjekti čiji predstavnici mogu učestvovati u njegovom radu. Samo zajedničkim radom svih navedenih društvenim segmenata i što većim stepenom saglasnosti vlasti i opozicije može se doći do rješenja koja će značiti suštinsko unapredjenje izbornog ambijenta i uspostavljanja punog povjerenja javnosti u izborni proces.

Bilo koji jednostrani potez Skupštine, odnosno Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu ili Vlade ne bi doprinio neophodnom smirivanju ogromnih tenzija u našem društvu i što je veoma važno, kreiranju adekvatnih zakonskih rješenja čija intencija treba da bude otklanjanje eventualnih nedostataka a ne (ne)svjesno stvaranje novih.

U ovom kompleksnom trenutku, vjerujem da je neizmjerno važno da se držimo one čuvene izreke: Što je brzo, to je i kuso.