Mugoša: Sveobuhvatnije tumačiti problematiku suficita/deficita budžeta

Poslanik SD-a Boris Mugoša komentarisao je aktuelnu priču oko suficita budžeta u ljetnjim mjesecima i manjeg iznosa deficita od planiranog u prvih osam mjeseci ove godine.

Mugoša ističe da zbog korektnosti prema građanima treba pojednostaviti, kako on navodi, marketinšku priču o suficitu/deficitu.

“Suficit/deficit je razlika prihoda i izdataka. Kako su stopirani ili se realizuju usporenom dinamikom brojni kapitalni (razvojni) projekti, značajno su smanjeni planirani izdaci budžeta i samim tim vjerovatnoća da će biti ostvaren suficit ili manji deficit od planiranog je velika”, navodi poslanik SD-a.

Mugoša ističe da “ono što svakako nije dobro je da se “uštede” prave na razvojnim projektima jer oni donose dodatu vrijednost”.

Na kraju zaključuje da se upravo mnogi odgovori nalaze i u samom izvještaju Vlade, odnosno resornog ministarstva u kojem je navedeno “izdaci koji su realizovani u iznosu nižem od planiranog u značajnoj mjeri su doprinijeli ostvarenju suficita.”

A i u samom izvještaju se može vidjeti da je zahvaljujući prevashodno smanjenjima izdataka, deficit za dosadašnji period iznosio 57 miliona eura, umjesto očekivanih 183 miliona eura.

“Tumačenje problematike deficita/suficita samo na nivou navođenja cifara nije svrsishodno jer isto ima itekako veze sa mnogim aspektima kao što je struktura realizovanih troškova, kvalitetno planiranje budžeta i sl. Osim toga, tumačenje navedenih kategorija na mjesečnom nivou, posebno kad se radi o ljetnjim mjesecima, ne daje zaokruženu sliku stabilnosti javnih finansija”, zaključuje Mugoša.