Mugoša: Uvesti institut socijalne penzije, odnosno povećati iznos naknade za lica preko 67 godina koja nemaju penziju

Potpredsjednik i poslanik SD-a Boris Mugoša, istakao je u Skupštini da se duže vrijeme zalaže za uvođenje tzv.socijalnih penzija, odnosno za adekvatnije mjesečne naknade za lica koja imaju 67+ godina, a nemaju penziju, drugi prihod i imovinu.

On navodi da prema podacima iz UNDP-ove Studije materijalnih davanjaza prioritetne izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koja je objavljena u aprilu ove godine, 77% takvih lica su žene, dok sami (86,2%) ili s drugim radno nesposobnim licem (10,6%) uglavnom supružnikom živi 97% ovih lica. Navedena lica ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje u iznosu od oko 70 eura (samci), odnosno oko 80 eura za dva člana mjesečno.

“Ovi podaci jasno ukazuju da se navedeni iznosi mjesečne naknade moraju povećati na pristojan nivo i da se radi o jednoj od socijalno najugroženijih grupa u zemlji”, istakao je Mugoša i ukazao da postoje kvalitetna uporedna iskustva u regionu i EU kada je u pitanju mehanizam podrške ovoj ranjivoj populaciji.

U tom smislu, Mugoša inicijalno predlaže, shodno i preporukama navedene Studije, da se ide u pravcu izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i povećanja tih iznosa i da se oni dovedu u vezu sa kretanjem minimalne penzije, na način da bi iznos bio 20%–30% niži od iznosa minimalne penzije, odnosno da bi iznos za pojedinca (samca) bio 70% najniže penzije i 80% najniže penzije za dva člana porodice (dva lica koja imaju preko 67 godina i ne ostvaruju pravo po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja). Na taj način bi ova lica došla u poziciju onih koji ostvaruju pravo na staračku naknadu koje je utvrđeno u visini 70% najniže penzije u Crnoj Gori.

“Vjerujem da je, posebno u situaciji ogromnog rasta troškova života, inicijativa za izmjenama Zakona  o socijalnoj i dječjoj zaštiti i pristojnim povećanjem iznosa mjesečne naknade licima preko 67 godina koja ne ostvaruju pravo po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja socijalno pravedna i da će biti podržana kako od Vlade, tako i od poslanica i poslanika. Uostalom, ova inicijativa ne zahtijeva značajna dodatna sredstva u budžetu jer se ne radi o velikom broju takvih lica koja ostvaruju pravo na ovu naknadu”, zaključio je potpredsjednik SD-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *