Mugoša: Vlada protiv rjesenja da građani ne placaju PDV na gubitke, očekujemo da Skupština podrži naš predlog

“Vlada Crne Gore dala je negativno mišljenje na naš Predlog Zakona o dopunama zakona o PDV-u, kojima smo predvidjeli da se na stavke računa za električnu energiju koje se odnose na gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu ne plaća PDV. Usvajanjem predloženih zakonskih rješenja, smanjili bi se iznosi računa za struju”, istakao je poslanik SD-a Mugoša.

Mugoša navodi da kako se PDV, kao porez na potrošnju, po prirodi stvari primjenjuje na isporučenu robu ili uslugu i plaća ga krajnji potrošač onda nema logike da se na navedene gubitke obračunava PDV.

Poslanik SD-a ističe da, bez obzira na navedeno negativno mišljenje Vlade, očekuje da će Skupština donijeti ove dopune Zakona jer kako je naveo “hoće da vjeruje da će određene kolege iz sadašnje vlasti ostati pri stavu koji su zastupali dok su bili u opoziciji a to je da PDV ne treba obračunavati na gubitke”.

“Dok se sa jedne strane javnost obasipa raznim obećanjima, sa druge strane se kroz ovakve i brojne druge primjere pokazuje konkretan odnos prema standardu građana”, zaključuje Mugoša.