(Ne)zakonita odluka Vlade o privremenom finansiranju

Da li je najnoviji biser Vlade, odnosno odluka da neće predložiti budžet za 2021. godinu do kraja ove godine već će preći na privremeno finansiranja, zakonita. Naime, shodno članu 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, ako se zakon o budžetu države ne donese do 31. decembra tekuće, za narednu fiskalnu godinu, Ministarstvo finansija, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa 1/12 (jedne dvanaestine) stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini.

Postavlja se logično pitanje: kojim potrošačkim jedinicama (ministarstvima) će odobravati sredstva do iznosa stvarnih izdataka ako više ne postoje brojna ministarstva definisana u Zakonu o budžetu za 2020. godinu. Odnosno, da budemo potpuno jasni, ova odluka se očigledno može primjeniti samo na ona ministarstva koja su definisana Zakonom o budžetu za 2020. (Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede). A kako će se privremeno finansirati preostalih 7 novih ministarstava jer ne postoje njihovi, kako nalaže zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, stvarni izdaci u 2020. godini.

U svemu ovome, manje je važno što je 17. decembra poslije podne na konferenciji za štampu premijer Krivokapić saopštio da će budžet biti predložen do 20.12. i da nema bojazni o tome da li će biti usvojen, a sljedećeg dana, 18. decembra, da neće predložiti budžet za 2021. godinu do kraja godine, već će se preći na privremeno finansiranje.

mr Boris Mugoša, poslanik Socijaldemokrata