Novaković-Adžić: Obezbijedićemo besplatan prevoz u gradu za pripadnike najstarije dobi

Podrškom listi “SD-LP – VAZDA DOSLJEDNI CETINJU” koja se nalazi pod rednim brojem 8 na glasačkom listiću, Cetinjanke i Cetinjani daju podršku za realizaciju dugo odbacivanog projekta SD-a.

Vjerujem da je konačno došlo vrijeme da ovaj projekat zaživi. On podrazumijeva besplatan prevoz svih naših sugrađana u životnoj dobi od 65 godina i više, na teritoriji Prijestonice. Svi penzioneri će dobiti svoju personalnu karticu sa kojom mogu besplatno, više puta u toku dana, putovati iz jednog u drugi kraj našeg grada.

Generalno gledano, cetinjski penzioneri teško žive, a pogotovo oni koji su sa malo radnog staža otišli u penziju i imaju mala primanja. Penzije se moraju značajnije povećati, odnosno usklađivati sa konstantnim porastom cijena. Pored malih primanja, penzionere muči i problem zdravstvene zaštite jer dobijaju ljekove koji nijesu na odobrenim listama. Kada na to dodate mjesečne troškove struje, vode i ostalih komunalija, dolazimo do cifre koja je za veliki broj ovih ljudi teško dostižna. A ti ljudi su čitav svoj vijek radili i gradili našu Crnu Goru, te stoga imamo obavezu vise da im omogućimo da penzionerske dane prožive životom dostojnim čovjeka. Imamo obavezu da mijenjamo stanje na bolje. I hoćemo!

Prijestonica Cetinje je u toku 2021. godine pustila u rad dvije javne punionice za električne automobile i tako postavila temelje opravdanosti ovog projekta. Punionice sa svojom realnom snagom od 44 kW mogu služiti ne samo za punjenje električnih motora i automobile, već i za punjenje električnih autobusa. Ovu mrežu punionica bismo, shodno potrebi projekta, proširili na još dvije lokacije.

Naime, projektom je predviđena kupovina dva električna autobusa koji bi se punili na ovim javnim punionicama. Ekonomska opravdanosti ovih vozila nije upitna iz razloga što su električni autobusi sami po sebi održivi, najviše zbog izuzetno malih troškova održavanja.

Vozila će se kretati na relacijama od Bajica do Donjeg polja, od početne tačke gornjeg dijela grada do završne tačke donjeg dijela grada, na vremenskom intervalu od jednog časa. Vozila bi se kretala ulicama Prijestonice na dnevnim  intervalima u vremenu od 6:00 do 22:00 časa i zaustavljala bi se, osim ove dvije tačke, na još pet pažljivo odabranih stajališta.

Pravo besplatnog prevoza, osim navedene kategorije, imaće i apsolutno sva lica sa invaliditetom sa teritorije Prijestonice Cetinje. Svakako, nakon uspješnog sprovođenja ovog projekta, ili možda bolje rečeno njegove prve faze, insistiraćemo na proširenju korisnika ovih usluga, kako bismo i cetinjskim mladima, učenicama i učenicima, obezbijedili kvalitetan prevoz do škole i što lakše funkcionisanje kroz sve dijelove grada.

Dosta je bilo deklarativnog zalaganja za penzionere, vrijeme je da se sa riječi pređe na djela kako bismo stvorili adekvatne uslove za život našim najstarijima. A ovo je jedan od najboljih načina da pokažemo koliko su nam oni zapravo važni.