Obrazovanje je jedna od prioritetnih oblasti za razvoj cjelokupnog društva. Društvo zasnovano na znanju obezbijediće kvalitetniji život i veći broj radnih mjesta.

Po nama, Socijaldemokratama, vizija obrazovanja treba da se temelji na pravednosti, participativnosti, transparentnosti, saradnji i kvalitetu. Osiguravanje jednakih mogućnosti, borba protiv diskriminacije, pomoć ranjivim društvenim grupama u sistemu obrazovanja kao osnov za veće socijalno uključivanje i razvoj društva u cjelini je nešto na čemu insistiramo.

Socijaldemokrate će raditi na stvaranju povjerenja i dijaloga između aktera u obrazovanju, na nacionalnom i međunarodnom nivou, kroz razmjenu informacija, stavova i ideja s ciljem donošenja odluka koje su utemeljene na stvarnim potrebama, provjerljivim podacima i najboljim praksama.

U narednom periodu posebnu pažnju i aktivnosti treba usmjeriti na:

  • unapređenje kvaliteta obrazovanja;
  • postizanje većeg obuhvata djece predškolskim obrazovanjem,
  • smanjenje broja lica koja napuštaju obrazovanje;
  • usklađivanje upisne politike sa tržištem rada;
  • povećanje ulaganja u istraživanje i jačanje istraživačke komponente;
  • razvoj cjeloživotnog učenja;
  • veću mobilnost i učešće u programima EU.

Ulaganje u predškolsko obrazovanje se višetruko isplati i treba ga intenzivirati jačanjem infrastrukture i povećanjem kapaciteta za naše najmlađe, koji će se lakše i kvalitetnije uključiti u narednu fazu u sistemu obrazovanja. Našoj najmlađoj populaciji moramo obezbijediti uslove za nesmetano i kvalitetno odrastanje. Neophodno je zajedničko djelovanje svih aktera u sistemu u cilju značajnog povećanja obuhvata djece u predškolskim ustanovama.

Socijaldemokrate se zalažu zaosnovno obrazovanje koje motiviše djecu da iskažu svoje razvojne potencijale. U tom cilju, potrebno je kontinuirano unapređivati kvalitet nastavnog procesa čineći ga stimulativnijim i atraktivnijim za učitelje, nastavnike i učenike. Za ostvarenje tog cilja potrebna su veća ulaganja u stručno usavršavanje nastavnog osoblja, kao i kvalitetnija školska infrastruktura koja će omogućiti pohađanje nastave u manjim odjeljenjima. Neophodna je i snažnija podrška raznim školskim projektima koji uključuju sportsku komponentu.

Po uzoru na najrazvijenije zemlje, posebnu pažnju treba posvetiti poboljšanju uslova za realizaciju adekvatne praktične nastave u srednjem obrazovanju. Treba da budemo zemlja koja neće uvoziti kadar, već neko ko će biti prepoznat po srednjim stručnim kvalifikacijama koje odgovaraju zahtjevima tržišta rada. Treba nastaviti na intenziviranju saradnje između poslodavaca i srednjih stručnih škola, kao i promociji deficitarnih zanimanja kroz stipendiranje i druge stimulativne mjere.

Za Socijaldemokrate, kvalitetno visoko obrazovanje je od posebnog značaja za razvoj zemlje a Univerzitet Crne Gore je njena temeljna institucija. Obezbjeđivanje kvaliteta i adekvatna primjena savremenih principa obrazovanja su, između ostalog, prioriteti u ovoj oblasti. Posebnu pažnju treba usmjeriti na usklađivanje upisne politike sa potrebama tržišta rada i stvaranje  vještina i kompetencija potrebnih tržištu rada.

Kako bi realizovali aktivnosti i ispunili viziju obrazovanja neophodno je koristiti evropske fondove, koji osim finansijske podrške pružaju priliku i za unapređenje kapaciteta, jačanje infrastrukture, povećane stepena mobilnosti i dalji razvoj cjeloživotnog obrazovanja.

U trenutku kada se promjene u društvu odvijaju brzo, kada poslodavci očekuju neka druga znanja, vještine i kompetencije, potrebno je obezbijediti uslove za cjeloživotno obrazovanje, odnosno obuke koje će omogućiti prilagođavaje potrebama tržišta rada, kao i postupak priznavanja informalnog i neformalnog obrazovanja.

Cilj države, odnosno ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama, je u konačnom dobar životni standard, s malom stopom nezaposlenosti i kadrom koji je svojim referencama konkurentan na domaćem i međunarodnom tržištu.