Odbor podržao Šehovićeve zaključke: Skupština da pozove Vladu da pripremi listu proizvoda za ograničenje cijena, kao i program subvencija privredi

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je na današnjoj sjednici podržao predlog poslanika i predsjednika SD-a Damira Šehovića, koji je povodom dopuna Zakona o akzicama predložio usvajanje zaključka kojima Skupština poziva Vladu da u najkraćem roku pripremi akt kojim će se utvrditi mjere i lista proizvoda od posebnig značaja za život i zdravlje ljudi, kako bi se tim proizvodima ograničile cijene primjenom nedavno usvojenog zakona, koji još nije počeo da se primjenjuje zbog nepostojanja pomenutog akta. 

“Skupština Crne Gore poziva Vladu Crne Gore da u najkraćem roku pripremi odgovarajući akt kojim će se definisati mjere i lista proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, kako bi na taj način stvorila pretpostavke za otklanjanje negativnih uticaja porasta cijene tih proizvoda, odnosno primjenu Zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi”, navodi se u Šehovićevom prvom zaključku koji je Odbor prihvatio. 

Odbor je takođe usvojio i Šehovićev predlog da se uz pomenuti podzakonski akt pripremi i program subvencija privrednim subjektim.

“Skupština poziva Vladu da uz podzakonski akt, koji će definisati mjere i listu proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, pripremi program subvencija namijenjen onim kategorijama privrednih subjekata koji će pomenutim mjerama biti pogođene, a sve sa ciljem očuvanja njihove konkurentnosti na tržištu”, navodi se u drugom prihvaćenom zaključku. 
Odbor je na današnjoj sjednici takođe usvojio zaključak kojim Skupština poziva Vladu da pokrene regionalnu inicijativu primjene Direktive o plastici za jednokratnu upotrebu (Direktiva Evropske Unije 2019/904 o smanjenju uticaja određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *