OMLADINA SD-a IZABRALA  RUKOVODSTVO U  ROŽAJAMA, BERANAMA I PLAVU

Proteklog vikenda Omladina Socijaldemokrata održala je izborne konvencije u nekoliko opština na sjeveru, kojima su prisustvovali potpredsjednici OSD CG Nikola Zirojević i Drago Drobnjak i generalna sekretarka OSD CG Elida Korać. Na konvencijama su zabrani  predsjednici koji će u narednom periodu rukovoditi omladinskim organizacijama u Rožajama, Beranama i Plavu, kao i delegati za predstojeći Kongres OSD CG koji je planiran za 31. jul 2020. godine. 

Jednoglasnom podrškom odlučeno je da Omladinom SD-a u Rožajama i dalje rukovodi Ermin Fejzić, organizaciju mladih u Beranama predvodiće Irvin Šabotić, dok  će predsjednik mladih Socijaldemokrata u Plavu biti Emro Feratović.

Novoizabrani rukovodioci su istakli da će i u narednom periodu nastaviti da rade na afirmaciji socijaldemokratije u ovim opštinama, trudeći se da mladima predstave drugačiju političku kulturu, dajući im mogućnost  da se, okupljeni oko jedne progresivne ideje,  uključe u društveno – politički život i time doprinesu boljoj i ljepšoj budućnosti svog grada i sjevera sveukupno.

”OSD je  nesumnjivo  pokazao da je organizacija mladih koja ima potencijal i snagu da bude kreator politike, da se njihov glas čuje i uvažava, vodeći računa o interesima mladih ljudi koji jesu temelj crnogorskog društva, koje treba da bude građeno na saradnji, dijalogu, uzajmnoj podršci, a ne  podjelama  i svađi”, kazali su novoizbrani predsjednici.

Čestitajući novoizabranom rukovodstvu, potpredsjednici i generalna sekretarka OSD CG su istakli da pogotovo sada, u ovom periodu izazova, mladi ljudi trebaju da pokažu timski duh, želju da budu incijatori promjena i faktor okupljanja. Omladina Socijaldemokrata je uvijek  istrajavala na upravo tim vrijednostima,  gradeći na taj način kvalitetnu  omladinsku organizaciju  sa podjednako kvalitetnim, mladim i dosljednim ljudima, što će, kako su kazali, biti imperativ i u narednom periodu.