Omladina Socijademokrata je organizacija Socijaldemokrata Crne Gore koja okuplja mlade progresivne ljude.

Omladina Socijaldemokrata promoviše programske ciljeve partije i socijaldemokratske ideje korišenjem prava pokretanja rasprave na svim organima partije o različitim pitanjima, a prije svega onima koja se odnose na položaj i prava mladih.

Cilj Omladine Socijaldemokrata je da približi mladima vrijednosti socijaldemokratije i aktivno ih uključi u procese promjena i izgradnje društva koje predstavlja ideal socijaldemokrata, tako što će definisati potrebe mladih, ali i načine kako dostignuti nivo istinski demokratskog društva, u kojem će svi imati svoj udio u donošenju odluka i najbitnije, razumjeti svoju ulogu u tome.

Želja da se kanališe što više mladalačke energije kroz rad u kome se može pronaći svaki pojedinac, a koji je koristan za cijelu zajednicu i usmjeren ka boljem društvu, motiviše Omladinu da preuzme liderstvo, a uz to i svu odgovornost da se bori za demokratska prava mladih, kao i za promociju i ostvarenje njihovih ideja.

Vrijednosti socijaldemokratije u suštini su najbolje vrijednosti do kojih je čovjek došao i one ne predstavljaju samo političku ideologiju, već predstavljaju stil života društveno odgovorne osobe.

Samo vjerom u sopstvene sposobnosti, kao i sposobnosti organizacije Omladine Socijaldemokrata kao cjeline, možemo težiti državi blagostanja, koja predstavlja ideal socijaldemokratije i samim tim našim građanima omogućiti bolji životni standard, a Crnu Goru učiniti modernom i razvijenom evropskom državom.

Emil

Emil Đokić

Predsjednik OSD Crne Gore

Nikola Zirojević

Potpredsjednik OSD Crne Gore

Sanel Canović

Potpredsjednik OSD Crne Gore

Drago Drobnjak

Potpredsjednik OSD Crne Gore

Katarina Ivanović

Sekretarijat za članstvo i organizaciono jačanje

Milica Vukadinović

Sekretarijat za saradnju sa NVO i studentskim organizacijama

Upoznajte

Opstinski odbori Omladine SDCG

Zelimo da stvaramo a ne rušimo ! 

adfasf

Drago Drobnjak

Rođen je 02. februara 1996. godine u Baru, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Završio je osnovne studije na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, na Univerzitetu Donja Gorica. Trenutno je na specijalističkim studijama, smjer Finansije i bankarstvo.

Zaposlen je u AD Aerodromi Crne Gore, kao službenik u komercijalnom sektoru.

Predsjednik je Omladine Socijaldemokrata Bara i potpredsjednik Omladine Socijaldemokrata Crne Gore.

Govori engleski jezik.

adfasf

Vladimir Jašović

Rođen je 06. septembra 1990. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu i srednju školu.
Trenutno je zapošljen u Univerzitetskom centru Berane.
Oženjen, otac dvoje djece.
Govori engleski jezik.

Vasko Rabrenović

Rođen je 11.04.1990. godine. Diplomirao na Univerzitetu Donja Gorica, humanističke studije, smjer bezbjednost. Zaposlen u hotelskoj grupi Montenegro Stars.

Milica Perović

Rođena 28.08.1995, u Podgorici. Srednju Medicinsku školu, smjer medicinski laboratorijski tehničar, završila je u Podgorici. Zaposlena je u Institutu za javno zdravlje, radi na odjeljenju za virusologiju, kao i na odjeljenju molekularne dijagnostike. Od 2017. godine predsjednica je Omladine Socijaldemokrata Danilovgrad.

adfasf

Irfan Dervišević

Predsjednik

Vladimir Leposavić

Rođen je 01. novembra 1991. godine u Kotoru. U Herceg Novom završava gimnaziju, a potom u Podgorici Ekonomski fakultet, gdje stiče zvanje diplomiranog ekonomiste. Politički je aktivan poslednje tri godine, a u februaru 2020. godine izabran je za Predsjednika Omladine Socijaldemokrata Herceg Novi. Tečno govori engleski jezik, a u zavisnosti od potrebe služi se i italijanskim jezikom.

Nataša Dragutinović

Nataša Dragutinović je rođena 02.01.1995. godine u Kotoru. Završila je Pomorski fakultet na smjeru za mediteranske poslovne studije. Govori engleski i italijanski jezik.

adfasf

Milica Vukadinović

Rođena 08.01.1995. god. u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila u Mojkovcu. Biotehnički fakultet završila na Univerzitetu u Podgorici.

Sekretar za saradnju sa NVO i studentskim organizacijama ispred OSD CG.

adfasf

Risto Kovačević

Rođen je 2.09.1997. u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Student je Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici. 

Govori engleski i italijanski jezik.

adfasf

Refik Latić

Rođen 12.07.1992. god. u Beranama, osnovnu i srednju školu završio u Petnjici, diplomirao na fakultetu Ekonomskih nauka u Novom Pazaru. Trenutno radi na programu “stop sivoj ekonomiji”,  zaposlen u Poreskoj upravi, odbornik je u SO Petnjica. Govori engleski i ruski jezik.

 

adfasf

Aleksa Prelević

Rođen je 16. 11. 1993. godine u Podgorici. Osnovnu školu i Gimnaziju “Slobodan Škerović” je završio u Podgorici, nakon čega upisuje studije pravnih nauka na Pravnom fakultetu u Podgorici (Univerziteta Cne Gore). 
Govori engleski i služi se ruskim jezikom.

adfasf

Nihad Canović 

Predsjednik

adfasf

Sanin Raščić

Rođen je 6. juna 1988. godine u Pljevljima. Diplomirao je 2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, na studijskom programu za finansije i poslovnu ekonomiju. Diplomirao je i na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, 2011. godine, na studijskom programu Carina, špedicija i osiguranje. Radi kao FMC menadžer za finansijsku kontrolu i upravljanje u lokalnoj upravi.

U junu 2020. godine postao je član odbora direktora Instituta za javno zdravlje.

Učesnik je mnogobrojnih programa i obuka lokalnog i regionalnog karaktera.

Oženjen, otac dvoje djece.

adfasf

Ermin Fejzić

Ermin Fejzić je rođen 23. juna 1992. godine u Rožajama, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2015. godine na Fakultetu pravnih nauka, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru.

Predsjednik je Omladine Socijaldemokrata Rožaja, kao i član Predsjedništva Omladine Socijaldemokrata Crne Gore.

Radi kao profesor prava u Srednjoj stručnoj školi u Rožajama.

Govori engleski jezik.

Stefan Nikolić

Rođen 22.11.1992. g. u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završio je u Tivtu. Diplomirao je na Fakultetu za mediteranske poslovne studije, smjer menadžment i bezbjednost marina i jahti, a potom specijalizirao na smjeru nautički turizam i upravljanje marinama. Govori engleski jezik.

adfasf

Arber Hadžibrahimi

Arber Haxhibrahimi rođen je 11.04.1994. godine u Dielsdorfu – Švajcarskoj.
Osnovnu školu završio je u Ulcinju,  srednju na turskom koledžu u Skadru, Albaniji. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Tirani. Master studije na temi  Turizma  završio u Tirani.
Menadžer hotela ‘’Panorama,, u Ulcinju. Saradnik u Turističkoj organizaciji u Ulcinju.
Predsjednik Omladine Socijaldemokrata Ulcinj, član Predsjednistva Socijaldemokrata  Ulcinj. Član Glavnog odbora Omladine Socijademokrata Crne Gore.

Statut Omladine SDCG

Preuzmite Statut Omladine Socijaldemokratske partije Crne Gore.

Program Omladine SD

Preuzmite Program Omladine Socijaldemokratske partije Crne Gore.