Upoznajte

Opstinski odbor Andrijevica

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.

PREDSJEDNIŠTVO

Radisav Vulević

Petar Marsenić

Martina Ćulafić

Milan Marić

Dragica Đeković

Gordana Vulević

Ljubiša Vučeljić

Predrag Vukićević

Dražen Jočić

Zoran Novović

OPŠTINSKI ODBOR

Radisav Vulević – predsjednik
Petar Marsenić
Martina Ćulafić – predsjednica Foruma žena
Milan Marić – sekretar
Milanka Marić
Dragica Đeković
Gordana Vulević
Ljubiša Vučeljić
Dražen Jočić
Zoran Novović
Novo Bakić
Aleksandar Asanović
Rada Asanović
Predrag Vukićević
Dofa Marsenić
Radosav Marsenić
Zlatana Marsenić
Dragica Vulević
Sava Marsenić
Dragica Marsenić
Duško Jočić
Viljka Vučeljić
Branko Marsenić
Natalija Maslovarić
Marina Jočić
Vidak Vukićević
Aleksandar Vukićević
Božidar Vukićević
Zoran Maslovarić
Gina Maslovarić
Milica Jolić
Aleksandar Pavićević