Upoznajte

Opstinski odbor Bar

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Predsjedništvo


 

Mićo Orlandić

Nedeljko Čović

Bećir Berjašević

Simeon Dragaš

Marina Trceta

Zoran Pajović

Danilo Orlandić 

Slađana Živanović

Branislav Nenezić

Mustafa Peročević

Stevo Pejović

Aleksandra Grabež

David Perčobić

Dragan Radulović

Stefan Šušter

Amir Muslić

Ivo Perajković

Slavica Adžić

Osman Đokić

Milenko Obradović 

Aleksandra Masoničić

Nikola Đurović

Jelena Vučeraković

Budimir Vukić

Drago Drobnjak

Ivan Pekić

Savo Pavlović

Milena Đonović