Upoznajte

Opstinski odbor Budva

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Predsjedništvo


Petar Ivković

Milica Petričević

Ana Lakićević-Grdinić

mr Milena Raičković

Radomir-Žućo Rašković

mr Nevena Ćetković-Zec

Vasko Rabrenović

Andrija Pešić

Goran Bubanja

Boris Vuković


Opštinski odbor


 Petar Ivković – predsjednik

Milica Petričević – potpredsjednica, odbornica

Ana Lakićević-Grdinić – potpredsjednica

mr Milena Raičković – sekretarka

Radomir-Žućo Rašković – predsjednik Foruma penzionera

mr Nevena Ćetković-Zec – predsjednica Foruma žena

Vasko Rabrenović – predsjednik Omladine Socijaldemokrata

Naim Arapi

Nemanja Asanović

Viktorija Blagojević

Goran Bubanja

Saša Čolović

Danijela Đurović

Jovo Đurić

Vesna Fuštić

Aleksandra Ivković

Aleksandar Kastrati

Mirko Kilibarda

Branko Korać

Draško Krivokapić

Ivanela Labović

Ana Martinović-Nikezić

Vukica Mitrović-Krivokapić

Andrija Pešić

Aleksa Praščević

Vukajlo Purić

Danko Radenović

Miodrag Radonjić

Žarko Radulović

Boris Vuković

Milan Spasić

Sreten Šćepanović

mr Predrag Zec