Upoznajte

Opstinski odbor Cetinje

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Opštinski odbor


Dr Ivan Gazivoda – predsjednik

Veselin Vujović – potpredsjednik

Nikola Borozan – potpredsjednik, odbornik

Olivera-Maca Martinović – potpredsjednica, predsjednica Foruma žena

Andrija Ivanović – sekretar

Milorad Mrđenović

Saša Tomanović

Vladan Vujović

dr Bratislav Stamenković

Sabina Kazamanović

Jasna Mrđenović

Milorad Pravilović

Božidar Proročić

Milica Nikolić Proročić

Lidija Popović

Hristina Jovanović

Bojana Vujović

Branko Stojanović

Dejan Milošević

Henrik-Johan Radulović

Aleksandar Todorovski

Petar Marković

Luka Pejović

Nemanja Simović

Mihailo Vujović

Snežana Popović

Andrijana Marković

Vuk Borilović

Filip Đikanović