Upoznajte

Opstinski odbor Danilovgrad

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Opštinski odbor


Ivan Brajović

Radovan Radulović – predsjednik

Ilija Grgurović – potpredsjednik

Dragan Dabić – sekretar

Ivana Brajović – predsjednica Foruma žena

Milica Perović – predsjednica Omladine Socijaldemokrata

Ranko Jovović

Ljubomir Đurović

Milivoje Lakić

Radomir Čavić

Dijana Čavić

Bojan Domazetović

Miloš Simonović

Novak Popović

Remzija Asović

Aleksa Popović

Nikola Pajović

Dragan Kadović

Branislav Novović

Bojan Jovović

Slobodan Perović

Vladan Katnić

Željko Jaredić


Predsjedništvo


Radovan Radulović

Ilija Grgurović

Ranko Jovović

Ljubomir Đurović

Dragan Dabić

Dijana Čavić

Ivana Brajović

Slobodan Perović

Milica Perović