Upoznajte

Opstinski odbor Herceg Novi

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Opštinski odbor

Tatjana Fanfani – predsjednica, odbornica

Rajko Komnenić – potpredsjednik

Igor Simović – sekretar

Zvezdana-Žana Perović – predsjednica Foruma žena

Vladimir Leposavić – predsjednik Omladine Socijaldemokrata

Dragan Novosel

Jovan Vukalović

Saša Tomašević

Branislav Krečković

Jovo Vukasović

Mira Jovanović

Tanja Baćović

Nikola Mandić

Dragan Žorić

Dragan Malavrazić

Milan Avramović

Ana Petrušić

Radovan Radović

Anita Fanfani-Martinović

Zorica Krivokapić

Ranko Kaljić

Dejan Knežević

Lazar Crnogorčević

Marko Šušter

Ilija Mikulić

Bojana Mijović

Dubravka Perović

Andrej Popović

Jelena Doder

Nataša-Nađa Vojinović