Upoznajte

Opstinski odbor Kolašin

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Predsjedništvo


Nikola Medenica

Slobodan Vlahović

Danilo Medenica

Tatjana Mirović

Vanja Vlahović

Aleksandar Vlahović

Ivan Grdinić

Mile Glavičanin

Nikola Rakočević


Opštinski odbor


Nikola Medenica – predsjednik

Slobodan Vlahović – potpredsjednik

Danilo Medenica – potpredsjednik

Ivan Grdinić – sekretar

Ismeta Toković

Novo Vlahović

Vanja Vlahović

Aleksandar Vlahović

Mile Glavičanin

Vladislav Vlahović

Nikola Grdinić

Tatjana Mirović

Nikola Rakočević

Vukota Bulatović

Veso Milošević

Marko Medenica

Milovan Vlahović

Milosav Perišić

Dragana Vlahović

Jelena Bulatović

Ana Danilović

Ivana Šćepanović