Upoznajte

Opstinski odbor Kotor

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Opštinski odbor


Andrija Lompar – predsjednik

Miloš Džudović – sekretar

Snežana Borozan – predsjednica Foruma žena, odbornica

Nataša Dragutinović – predsjednica Omladine Socijaldemokrata

Božidar Zvicer – odbornik

Miloš Čelanović

Jovana Mačić

Danilo Popović

Dijana Krivokapić Vukasović

Vladimir Stjepčević

Ilija Milošević

Sonja Seferović

Radmila Radulović

Tihomir Brkanović

Ivica Mršulja

Nikoleta Krivokapić Skladani

Miloš Momčilović

Tamara Lompar

Miloš Trivić

Jelena Ševaljević

Vanja Pravilović

Dušan Popović

Kristina Banković

Vladan Todorović

Dabiša Barbić

Slavenko Šućur

Radovan Mrđenović

Milivoje Radulović

Jovan Mačić

Dejan Stjepčević

Ljiljana Jovović