Upoznajte

Opstinski odbor Mojkovac

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Opštinski odbor


Milan Popadić – predsjednik
Vidoje Smolović – sekretar
Gorica Peković – predsjednica Foruma žena
Milica Vukadinović – predsjednica Omladine Socijaldemokrata
Dušan Vukadinović
Magdalena Filipović
Marija Mitrović
Davor Kljajević
Dalibor Vasić
Nikola Kljajević
Branka Furtula
Radosav Lutovac
Andrija Minić
Radovan Radović
Saša Rabrenović
Vladan Zejak
Ivan Rosić
Nenad Kalezić
Goran Ćorić
Nedjeljko Dedejić
Rajka Šošić

Predjedništvo


Milan Popadić

Dušan Vukadinović

Vidoje Smolović

Milica Vukadinović

Davor Kljajević

Nikola Kljajević

Branka Furtula

Magdalena Filipović

Radosav Lutovac

Marija Mitrović