Upoznajte

Opstinski odbor Nikšić

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Predsjedništvo


Dragan Zečević

Marko Radojević

Tanja Ognjenović

dr Spasoje Vukotić

dr Ljilja Adžić

Budimirka Đukanović

Radojka Koprivica

Momčilo Mićunović

Predrag Perović

Vlado Bojović

Njegovan Sarić

Luka Mitrović

Draško Đurković

dr Dragomir-Kanjo Miljanić

Nikola Zirojević

Slobodan Gajić

Marko Vujačić

Desanka Domazetović

Risto Kovačević

Vera Mirković


Opštinski odbor


Dragan Zečević – predsjednik

Marko Radojević – potpredsjednik

Tanja Ognjenović – sekretar

Desanka Domazetović – predsjednica Foruma žena

Risto Kovačević – predsjednik Omladine Socijaldemokrata

Ismeta Banda – odbornica

Nataša Kilibarda – odbornica

dr Dragomir-Kanjo Miljanić – odbornik

Vladimir Martinović – odbornik

Jelena Međedović – odbornica

Goran Mićović – odbornik

Marko Vujačić – odbornik

Božica Vujović-Tatar – odbornica

Aleksandra Vujović – odbornica

Dragiša Mušikić – odbornik

Pavle Nerić – odbornik

Nikola Zirojević – odbornik

dr Ljiljana Adžić

Hajdana Baletić

Budimirka Đukanović

Slobodan Gajić

Vesna Kandić

Radojka Koprivica

Milan Korać

Marina Korać

Slavka Krivokapić

Miloš Marković

Momčilo-Moco Mićunović

Nikolina Mićunović

Tanja Mijajlović

Lidija Milović

Svetlana Milović

Vera Mirković

mr Luka Mitrović

Milena Nikolić

Predrag Perović

Svetlana Pješčić

Njegovan Sarić

Mirsad Sijarić

Dajana Todorović

Predrag Vujičić

dr Spasoje Vukotić

Boris Živković

Ana Žugić

Goran Ćorić

Zoran Drašković

Draško Đurković

Đoko Guzina

Olivera Kojović

Milan Nikolić

Slavko Šekarić

Vladislav Todorović

Nada Joković

Sanja Kilibarda

Mitar Vujović