Upoznajte

Opstinski odbor Petnjica

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Opštinski odbor


Isljam Ćeman – predsjednik

Hajriz Adrović – sekretar

Refik Latić – predsjednik Omladine Socijaldemokrata, odbornik

Zeid Škrijelj – odbornik

dr Safet Korać

Emir Cikotić

Sadat Adrović

Edis Zverotić

Kasim Škrijelj

Almir Adrović

Asmir Osmanović

Haris Korać

Isad Mehović

Ines Muratović

Adnan Kočan

Dino Adrović

Rifat Ramčilović

Vejsel Osmanović

Arslan Korać

Enver Adrović

Denis Ajdarpašić

Sead Korać

Armin Skenderović

Sabro Ajdarpašić

Smajil Rastoder