Upoznajte

Opstinski odbor Pljevlja

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Predsjedništvo

Nataša Marković

dr Erduan-Edo Lalović

Kemal Kondo

Mersudin Halilović

Emir Lojo

Emina Salihović

Emina Brković

Besalet Bošković

Munir Redžović

Jelena Krvavac

Dragan Jovović

Sanin Raščić

Albin Kondo

dr Radoman Čolović


Opštinski odbor

Nataša Marković – predsjednica

Emina Brković – potpredsjednica

Emir Lojo – sekretar

Emina Salihović – predsjednica Foruma žena

Sanin Raščić – predsjednik Omladine Socijaldemokrata

Mersudin Halilović – odbornik

Munir Redžović

dr Erduan-Edo Lalović

Kemal Kondo

Besalet Bošković

Pero Todović

Jelena Krvavac

Ljubomir Jocović

Dragan Jovović

Razija Ajanović

Fuad Čengić

Mejrema Drnda

Nina Lončar

Zorica Vučetić

Nina Gerina

Ljubisav Jovović

Sulejman Kuluglija

Irma Bojadžić

Alma Hadžalić

Alma Delić

Zoran Ivanović

dr Ernes Gadžo

dr Idriss Nidal

Sulejman Nišić

Fadil Bašić

Muamera Škodo

Alden Selmanović

Neir Čuturić

Albin Kondo

dr Radoman Čolović

Miodrag Preradović

Predrag Pupović

Ermina Vlahovnjak