Upoznajte

Opstinski odbor Plužine

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Predsjedništvo

Radoš Šućur

Miodrag Bakrač

Ratko Blagojević

Lazar Osmajić

Lenka Đikanović

Slavko Doderović

Ivan Bakrač


Opštinski odbor

Radoš Šućur – predsjednik

Lazar Osmajić – potpredsjednik

Lenka Đikanović – sekretar

Miodrag Bakrač – odbornik

Ratko Blagojević

Slavko Doderović

Koviljka Blagojević

Vlado Gutović

Ljubica Golubović

Branka Kulić

Senka Vasović

Hasan Imamović