Upoznajte

Opstinski odbor Tivat

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Predsjedništvo


Zdravko Mitrović

Dejan Maslovar

Rada Luković

Elvis Brkan

Igor Petković

Dalibor Petković

Stefan Nikolić


Opštinski odbor


Zdravko Mitrović – predsjednik

Dejan Maslovar – potpredsjednik

Igor Petković – sekretar, odbornik

Rada Luković – predsjednica Foruma žena, odbornica

Stefan Nikolić – predsjednik Omladine Socijaldemokrata

 Elvis Brkan – odbornik

Ivana Franović – odbornica

Pina Bubanja

Ana Matijević

Boško Petrović

Vojislav Kaluđerović

Vesna Radnjić

Dalibor Petković

Antonina Pataki

Željko Petković

Svetlana Elkaz

Ivana Pasković

Katarina Tanasković

Ljubica Sindik

Ilija Pinjatić

Lidija Luković

Jelica Maslovarić

Julija Tomičić

Ivan Mašanović

Ljiljana Brkan

Dragan Kostić

Karla Matijević

Edin Hodžić

Lina Maslovar

Mileta Šarović

Željko Veličković

Matilda Stjepčević

Mato Marović