Upoznajte

Opstinski odbor Žabljak

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Opštinski odbor


Spasoje Ostojić – predsjednik

Olivera Stijepović – Potpredsjednica

Mile Žugić

Gordana Stevović

Miki Potpara

Nataša Šljivančanin

Anita Vujičić

Danko Stijepović

Slaviša Mitrović

Bojan Stevović

Milan Pavićević

Nina Bogavac

Bojana Popović

Gordana Svrkota

Dalibor Kovačević