Upoznajte

Opstinski odbor Žabljak

Želimo da stvaramo. Ne da rušimo.


Opštinski odbor


Spasoje Ostojić – predsjednik

Olivera Stijepović – Potpredsjednica

Mile Žugić

Gordana Stevović

Miki Potpara

Nataša Šljivančanin

Anita Vujičić

Danko Stijepović

Slaviša Mitrović

Bojan Stevović

Slaven Jovanović

Milan Pavićević

Danilo Simićević

Nina Bogavac

Bojana Popović

Gordana Svrkota

Dalibor Kovačević