Orlandić: Sanirati štetu zbog gašenja Montenegro erlajnza i objediniti resurse stare i nove kompanije

Cjelokupna javnost a posebno turistička privreda i posebno radnici Montenegro airlinesa i To Montenegro očekuju od Vlade Crne Gore hitno reagovanje i sprovodjenje aktivnosti na sanaciji štete koja je pričinjena gašenjem Montenegro airlinesa i problematičnim formiranjem i poslovanjem nove nacionalne avio kompanije. 

Neophodno je spriječiti dalje propadanje državne imovine i svih resursa koji se mogu staviti u funkciju za potreba rada nacionalne aviokompanije. Mora se naći zakoniti način objedinjavanja resursa i jedne i druge kompanije, da bi Crnogorski turizam mogao da živi tokom cijele godine. Premala je Crna Gora za egzistiranje obje kompanije. 

Vjerujem da je javnost Crne Gore uvidjela koliko je bilo pogrešno gašenje nacioinalne aviokompanije i koliko je teško formirati novu od izvanjaca koji su bili škartirani iz svojih bivših kompanija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *