Pejović: Potrebna su nam moderna i održiva rješenja, ispunićemo obećano

Primjenom inovativnih rješenja u sakupljanju i odvozu otpada u protekle četiri godine ostvarili smo ciljeve da grad bude čistiji i da stvorimo ugodnji ambijent svim turistima i drugim gostima, a građani su to prepoznali i podržavaju nas, na što smo najponosniji, saopštio je kandidat za odbornika sa liste „Novo vrijeme za Bar“ i aktuelni direktor preduzeća DOO “Komunalne djelatnosti Bar“, Stevo Pejović.

“Sistem odvoza otpada od vrata do vrata, prvi te vrste na primorju, pokazao se kao pun pogodak i već sada ima preko tri hiljade korisnika tog servisa. To je ujedno i model na kojem ćemo i dalje insistirati- modernizacija, inventivnost i posvećeni rad na terenu u interesu isključivo građana i opštine”, istakao je Pejović.

Prema njegovim riječima Bar je danas zbog takvog pristupa radnika ovog preduzeća na svim nivoima, od čistača do direktora, neuporedivo uređeniji nego na početku mandata ove lokalne samouprave.

Takođe, Pejović je podsjetio na nova rješenja implementirana u praksi otkako je on na čelu preduzeća.

“Zelena ekološka ostrva za segmentirano odlaganje otpada, reciklaža, zadobila su nepodijeljene simpatije lokalne javnosti, a preuzimanje otpada iz individualnih plastičnih kanti zapremine 120 litara sistemom „od vrata do vrata“, pokazalo se najefikasnijim, naročito u naseljima u kojima nema zajedničkih posuda za odlaganje otpada”, dodao je Pejović.

On je naveo da su u prošloj godini nabavljena dva specijalizovana kamiona za preuzimanje otpada iz ovih kanti, a zaključeno je 3000 ugovora sa korisnicima usluga koji su iskoristili mogućnost da navedene kante kupe po povoljnim uslovima (plaćanje u četiri rate, cijena 18,87 eura).

“Od prošle godine, ovim sistemom su obuhvaćene brojne ulice u mjesnim zajednicama Spič, Šušanj, Polje, Bar III, Pečurice. Ovim smo napravili značajan iskorak, i olakšali živote našim sugrađankama i sugrađanima“, kazao je Pejović.

Pejović je kazao da je „DOO Komunalne djelatnosti Bar“ danas uspješno preduzeće koje konstantno radi na inovaciji ponude i usluga i koje je, u značajnoj mjeri, zaslužno za dobar izgled grada Bara.

Osvrćući se na komunalnu strukturu Bara, Pejović je rekao da jedan od prioriteta buduće lokalne vlasti mora biti strateški rad na prostornom planiranju Bara, kako bi se na pravi način moglo uživati u komformnom i za život udobrnom Baru.

„Želimo da afirmišemo racionalniji pristup urbanističkom planiranju koji podrazumijeva ekskluzivnu ulogu stručnjaka iz ove oblasti, kao onih koji najbolje mogu da odgovore na sve komplikovanije zahtjeve u pogledu daljeg prostornog razvoja grada. Potrebna su nam moderna i održiva rješenja kako bismo na pravi način iskoristili javne površine tako da one budu dostupne svim građanima i da poboljšaju kvalitet njihovog života u Baru“, rekao je on.

Pejović je, u ime liste „Novo vrijeme za Bar“, za naredni četvorogodišnji period najavio sljedeće planove: adaptacija dječijih igrališta u gradskom jezgru i ruralnim područjima, kao i izgradnja novih; izgradnja rekreativne zone „Sutorman“ sa adrenalinskim parkom; izgradlja „pet friendly“ zona“.

„Kao što vidite, naš program je realno ostvariv i ne sadrži populistička obećanja za koja svi unaprijed znamo da ne mogu biti ispunjena. Sve ovo, i još više od toga, moguće je uraditi za četiri godine i zato su Baranke i Barani sa nama načisto – ono što obećamo, ispunićemo, a sve više od toga biće samo dodatna vrijednost našem radu“, zaključio je Pejović.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *