Petković: Izrada i predstavljanje Nacrta proglašenja Parka prirode „Vrmac“ vođeni netransparentno i na štetu domicilnog stanovništva

Ponašanje Opštine Tivat prema vlasnicima zemljišta na kojem je planirano proglašenje Parka prirode „Vrmac“ u najmanju ruku je nekorektno.

Na startu da naglasim, kako ne bi bilo dileme – niko normalan nema i ne može imati ništa protiv proglašenja parka prirode na nekoj lokaciji. Međutim, čitav ovaj proces vođen je krajnje netransparentno i na štetu vlasnika zemljišta. Konkretno, izrada i predstavljanje Nacrta proglašenja Parka prirode, a koji direktno utiče na život ovih ljudi, rađeni su netransparentno i bez uvažavanja njihovog mišljenja.

Nedopustivo je da, bez prethodno postignutog dogovora o eventualnom ustupanju zemljišta ili naknadi, Opština Tivat ljudima praktično otima njihovu zemlju. Nedopustivo je, takođe, to što niko od domicilnog stanovništva po ovom pitanju nije konsultovan niti se sa nekim razgovaralo. Na sceni je, dakle, klasična hajdučija Opštine Tivat koju nije briga za građanke i građane, žitelje ovog dijela naše opštine.

Lokalna vlast nije smjela ući u ovaj projekat bez ikakvih konsultacija sa vlasnicima zemljišta na ovom potezu. Trebalo je, dakle, ostvariti saradnju lokalne zajednice sa predstavnicima vlasnika parcela kroz njihovo učešće u procesu donošenja odluka na neki način. Potrebno je, osim samog proglašenja parka prirode, razviti potencijal za proizvodnju proizvoda koji su se nekad proizvodili u ovom dijelu opštine i na taj način lokalno stanovništvo podržati da se bavi poljoprivredom.

Kad već sve ovo nije urađeno na adekvatan način, kad su naše sugrađanke i sugrađani oštećeni bahatim odnosom lokalne samouprave, Socijaldemokrate podržavaju domicilno stanovništvo ovog dijela Opštine Tivat u nastojanju da se park prirode izmjesti izvan privatnih parcela, čime bi se njima nanijela nenadoknadiva šteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *