PETROVIĆ: SD ZA SMANJENJE POREZA I DOPRINOSA

Socijaldemokrate se zalažu za uvođenje neoporezivog dijela dohotka, smanjenje doprinosa i povećanje minimalne zarade na najmanje 250 eura, saopštio je danas Goran Petrović, kandidat na listi SD-a za parlamentarne izbore i član Glavnog odbora.

Socijaldemokrate kao bitan segment Izbornog programa ističu rješenja za postizanje konkurentne, ali pravede poreske politike, istakao je Petrović.

U tom dijelu Socijaldemokrate, prema riječima Petrovića, predlažu progresivno oporezivanje dohotka kroz smanjenje poreza na ispodprosječne zarade, odnosno uvođenje neoporezivog dijela dohotka, kao i progresivno oporezivanje imovine.

“Zalažemo se za unapređenje informacionog sistema, kako bi se obezbijedila jedinstvena i ažurna evidencija poreskog duga i pratila naplata poreskih obaveza”, kazao je Petrović.

Siva ekonomija je ozbiljan ekonomski, ali u krajnjem i društveni problem, stoga Socijaldemokrate predlažu efikasnije funkcionisanje inspekcijskih organa na državnom i lokalnom nivou koje obuhvata više segmenata, jačanje kadrovskih i materijalnih kapaciteta inspekcijskih organa, pooštravanje kaznene politike, kažnjavnje nedosljednosti u ponašanju inspekcijskih organa, odnosno sprovođenju inspekcijskih kontrola.

Petrović je naveo da se Socijaldemokrate zalažu za sistemski, odnosno dugoročno održiv pristup rješavanju problema neformalne ekonomije, koji vodi ka boljem standardu zaposlenih.

“Zato ćemo insistirati na smanjenju doprinosa na zarade, povećanju eliminisanja i smanjenja raznih taksi koje plaćaju privrednici, kao i implementaciji sistema elektronske fiskalizacije u prometu proizvoda i usluga”, zaključio je Petrović.