Pogledajte ko su članovi Glavnog odbora SD: Čak 50% novih lica

Na juče održanom kongresu Socijaldemokrata, na kojem je ujedno obilježeno 6 godina postojanja partije, izabran je novi predsjednik, ali i 101 član Glavnog odbora. Za Glavni odbor je kandidovano čak 65%, a izabrano 50% novih lica.

Kongres je bio početak kadrovskog podmlađivanja partije, koje će se nastaviti u narednim nedjeljama. Naime, partiju, nakon Kongresa, na konstitutivnoj sjednici Glavnog odbora očekuje izbor Predsjedništva, potpredsjednika, generalnog sekretara, direktora, međunarodnog sekretara, kao i Izvršnog odbora, čime će se zaokružiti temeljna kadrovska reforma partije na svim nivoima.

U Glavnom odboru sjede politikolozi,  ekonomisti, pravnici, arhitekte, inženjeri, profesori, hirurzi, pedagozi i lica drugih struka koja će dati značajan doprinos budućem funkcionisanju partije.

Članovi Glavnog odbora:

Damir Šehović, dr ekonomskih nauka

Ivan Brajović, inženjer građevine

Boris Mugoša, mr ekonomskih nauka

Ivana Raščanin Radičević, mr socijalnog rada

Nikola Zirojević, ing elektrotehnike

Marko Rakočević, dipl. ecc

Faruk Kalač, dipl.ing šumarstva

Branislav Nenezić, profesor fizičke kulture

Nihad Canović, dipl.ecc

Marko Radojević, mr arhitekture

Ismar Ćorović, dipl.kriminolog

Miloš Čelanović, dipl.ecc

Onur Babaić, dipl. pravnik

Dejan Milošević, specijalista posl. menadžmenta

Ćazim Hodžić, dipl.ecc

Radovan Radulović, dipl.ecc

Isljam Ćeman, nastavnik fizike

Zdravko Mitrović, tehničar elektrostruke

Dženadin Radončić, dipl.menadžer

Nikola Medenica, dipl. biolog

Nataša Marković, dipl.ecc

Milan Popadić, diplomirani menadžer

Aleksandar Đuretić, dipl.ecc

Samir Adžović, prof.crnogorskog jezika

Rajko Komnenić, ing. programerstva

Milica Petričević, profesor razredne nastave

Miodrag Bakrač, dipl. ing. geologije

Žarko Nikolić, tehničar

Orlandić Danilo, dipl.pravnik

Đonović Milena, dipl.ecc

Šušter Stefan, advokat

Bibezić Zrinka, dipl.ecc

Grabež Aleksandra, dipl.pravnik

Đurović Nikola, dipl.politikolog

Gargović Naser, dipl.ing drvoprerade

Dragović Veselin, profesor geografije

Bećirović Nermin, dipl.menadžer

Hajdarpašić Mensur, dipl.ecc

Kalić Jasmina, profesor razredne nastave

Raičković Milena, mr menadžmenta u hotelijerstvu

Borozan Nikola, inženjer energetike

Martinović Olivera, penzioner

Đurović Iva, dipl. pravnik

Nešković Ivana, dipl.politikolog

Dervišević Irfan, dipl. pravnik

Nikočević Semih, dipl. pravnik

Radončić Elvis, elektotehničar energetike i preduzetnik

Baćović Tanja, ugostiteljski radnik

Danilović Ana, bečelor menadžmenta

Perović-Seferović Sonja, mr nautičkog turizma

Đukanović Budimirka, dipl.sociolog

Mirković Vera, dipl.ing

Ognjenović Tanja, dipl.sociolog

Korać Milan, prof. istorije i geografije

Cikotić Emir, medicinski radnik

Adrović Sadat, dipl.ing.poljoprivrede

Knežević Vlado, profesor geografije

Lješnjanin Safet, ljekar specijalista

Vukanić Igor, profesor fiz.kulture

Canović Sanel, dipl.pravnik

Feratović Emro, dipl.pravnik

Lalević Erduan-Edo, ljekar-stomatolog

Brković Emina, dipl.pravnik

Đokić Emil, dipl.ecc

Suhih Đorđe, dječji hirurg

Nišić Irma, mr političkih nauka

Canović Nusret, dipl.ing.saobraćaja

Ivanović Katarina, dipl.ecc

Korać Elida, diplomirani novinar

Đurišić Jovan, dipl.sociolog

Purlija Milena, mr ekonomskih nauka

Mandić Alen, specijalista marketing menadžmenta

Kalač Alen, inženjer šumarstva

Zejnelagić Selma, dr farmacije

Plunac Esad, dipl.pedagog

Ećo Nusret, dipl ing elektrotehnike

Maslovar Dejan, penzioner

Petković Igor, inženjer menadžmenta

Purišić Dževad, dipl.ing.mašinstva

Resulbegović Selim, dipl.ing.arhitekture

Hodžić Džavid, dipl.turizmolog

Stijepović-Žugić Olivera, gimnazija

Orlandić Mićo, dipl.politikolog

Mirotić Danilo, politički radnik

Gusinjac Mevlida, doktor medicine rada

Kurpejović Mubera, mr pravnih nauka

Lompar Andrija, doktor tehničkih nauka

Čirgić Sead, mr ekonomskih nauka

Mitrović Luka, mr geografije

Radonjić Zoran, dipl.pravnik

Raičević Miro, advokat

Tahirović Mirha, dipl.politikolog

Raičević Vanja, SSS

Vučeraković Jelena, specijalista u finans.

Drobnjak Drago, dipl.ecc

Prelević Aleksa, student

Tahirović Mirza, specijalista menadžmenta