Poslanik SD-a Mugoša: Demografiji posvetiti mnogo veću pažnju, brojke upozoravajuće

Prema podacima MONSTAT-a, Crna Gora je prošlu godinu završila sa negativnim prirodnim priraštajem. Broj preminulih je za 196 veći od broja rođenih. To je prvi put, od Drugog svjetskog rata, od kada postoji statistika za Crnu Goru, da je zabilježen negativan prirodni priraštaj.

“Treba realno sagledavati brojke za 2020. i posmatrati ih i u kontekstu pandemije COVID-19, koja je značajno uticala na smanjenje broja novorodjenih i povećanje broja umrlih. Međutim, ono što svakako predstavlja ozbiljan izazov je konstantan pad poslednjih godina broja novorođenih, u okviru kojeg je prisutan konstantan pad broja rodjenih djevojčica, kao i činjenica da je negativan prirodni priraštaj zabilježen u 17 opština.”, navodi poslanik SD-a.

“Kao što sam i prethodnom premijeru sugerisao,  i aktuelnom sugerišem da se ili otvori direktorat za demografiju u okviru određenog ministarstva ili kancelarija za demografiju pri predsjedniku Vlade. Postoje i uporedna iskustva, kako u zemljama regiona tako i šire.”, ističe Mugoša.

Demografija je indisciplinarna nauka povezana sa sociologijom, matematikom i statistikom, ekonomijom, medicinom, biologijom i dr., i značajan je pokazatelj socio-ekonomskih kretanja.

“Vjerujem da je neophodno mnogo više sistemske pažnje posvetiti demografiji ako se ima u vidu ogroman izazov kada su u pitanju prirodni priraštaj, kao i migraciona kretanja gdje je posebno zabrinjavajući negativan migracioni saldo sjevernog regiona Crne Gore. Takođe, smatram da je i vrijeme da se radi na sveobuhvatnoj strategiji populacione politike, odnosno demografskog razvoja.”, zaključuje poslanik SD-a Boris Mugoša.