Poslanik SD-a Mugoša: Turistički vaučeri i za zaposlene u ustanovama socijalne i dječje zaštite

“Socijaldemokrate će predložiti da se u Budžetu za 2021. godinu predvide sredstva za turističke vaučere i za zaposlene u ustanovama socijalne i dječje zaštite. U pitanju je nekoliko stotina zaposlenih koji ulažu vanredne napore, jer obavljaju izuzetno kompleksan i odgovoran posao, dodatno usložnjen zbog koronavirusa.”, istakao je poslanik SD-a Boris Mugoša na skupštinskom odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje prilikom razmatranja Predloga Zakona o budžetu za 2021.godinu.

Poslanik Mugoša je naveo da će predložiti da se smanji iznos namijenjen za troškove reprezentacije budžetskih potrošačkih jedinica, koji su predvidjeni da budu 30% veći nego prošle godine, i da se ta sredstva preusmjere na turističke vaučere za zaposlene u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

Ovu mjeru podrške navedenoj kategoriji zaposlenih, poslanik SD-a je sugerisao Vladi Crne Gore i krajem januara ove godine.

Naime, u predloženom budžetu za 2021. godinu su predvidjena sredstva za turističke vaučere za 27,5 hiljada zdravstvenih i prosvjetnih radnika