Radičević Raščanin: Veliko i odlučno “ne” nasilju

Predsjednica Foruma žena SD-a i kandidatkinja na koalicionoj listi Zajedno, Ivana Raščanin Radičević, predstavila je set mjera predviđenih izbornim programom navedene koalicije, koje se odnose na problematiku nasilja u društvu, sa posebnim fokusom na vršnjačko nasilje, rodno zasnovano nasilje i dr.

“U tom smislu, jedna od predviđenih mjera odnosi se na osnaživanje kadrovskih kapaciteta vaspitno-obrazovnih ustanova-stručnih timova, kao i ustanova socijalnog staranja većim brojem socijalnih radnika/ca, psihologa i pedagoga”, navodi Raščanin Radičević.

Predloženo je, kako je kazala i angažovanje zaštitara-asistenata u sprečavanju nasilja i vandalizma u određenim školama koje imaju najviše problema, kreiranje i sprovođenje edukativnih programa za roditelje, značajno povećanje finansiranja različitih vannastavnih aktivnosti (sportskih, kulturnih…) sa ciljem kreiranja organizovanog pristupa pozitivnim aktivnostima i ispunjavanja slobodnog vremena kvalitetnijim sadržajima ,što bi u značajnoj mjeri preveniralo različite vrste neprihvatljivog ponašanja.

“Ona ističe da ne možemo i ne smijemo da žmurimo pred signalima koji nam dolaze od mladih, jer oni u značajnoj mjeri oslikavaju društvenu realnost i upozoravaju na moguće dugoročne posljedice po stabilnost društvene zajednice”, kazala je Raščanin Radičević

Osim toga, u programu koalicije Zajedno predviđena je i revizija svih dozvola i kontrola načina držanja oružja, uz obavezu redovnih godišnjih ljekarskih pregleda za vlasnike.

“Takođe, predviđena je i veća podrška postojećim skloništima za žrtve nasilja, kao i otvaranje novih u gradovima koji ne pružaju ovu vrstu usluga; obezbjeđivanje osnovnog paketa socijalnih i finansijskih usluga žrtvama, dok ne steknu samostalnost – na principu od pomoći do samopomoći”, ističe Raščanin Radičević.

Kandidtakinja na koalicionoj listi Zajedni navodi da je programom navedene koalicije predviđena i izmjena postojeće legislative kako bi se zakonom prepoznala i adekvatno kaznila djela poput femicida, psihičkog nasilja, nasilja nad starijim licima, vršnjačkog nasilja i dr.

Raščanin Radičević ističe da borba protiv nasilja mora biti jedan od ključnih prioriteta, odnosno da kao društvo moramo reći nasilju veliko i odlučno NE!.

“Sve ovo što se dešava ukazuje da je poslednji alarm za brojne segmente sistema, čija je obaveza da kroz sinhronizovano djelovanje daju učinkovit odgovor na problematiku sve izraženijeg nasilničkog ponašanja. Tu mislim i na resor obrazovanja, socijalnog staranja, zdravstva, policije, tužilaštva, sudstva i dr. Definitivno, dosadašnji odgovor institucija sistema nije adekvatan ni kada je upitanju edukacija i prevencija koja je ključna, ali i kada se radi o represiji”, zaključuje predsjednica Foruma žena SD-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *