Rakočević: Nakon fizičke, Cetinjani današnjom nezakonitom odlukom  Vlade izloženi pravnoj torturi

Nakon fizičkog nasilja  4. i 5. septembra, Vlada je ovoga puta pravnom torturom, mučkije nego 5. septembra, izdala Cetinjanke, Cetinjane, ali i sve građane Crne Gore.

Tako je bez ikakvog pravnog osnova, zaključkom, nalažila Upravi za katastar i državnu imovinu da vlasništvo nad Cetinjskim manastirom prepiše na drugog vlasnika. Praksa nezabilježena u Evropi posljednjih 400 godina! Šta je sljedeće, da nam istom takvom odlukom imanja prepisujete na crkvu Srbije, ne bi li se sve veći broj sveštenih lica mogao skućiti?

Vlada je do sad bila sluga crkve. Sada, potpuno nezakonito, pokušava da bude i sud, i katastar, i sudija. Možda, kad su već uhvatili zalet, da i onaj  NATO helikopter sa Manastirstva, pardon, Ministarstva odbrane prepišu na crkvu Srbije, da vožnje budu administrativno lakše.

Evo kako vam se, poštovane Cetinjanke i Cetinjani, potpredsjednik Vlade izvinjava za 4. i 5. septembar i nasilje koje je nad vama sproveo! Time što vam nezakonito oduzima vašu najveću svetinju, Cetinjski manastir i time što opet, zajedno sa čitavom Vladom, pokazuje da je spreman da ovu zemlju gurne u dalje sukobe. Od DF i Demokrata ne čudi, ovo im je zvanična agenda, ali od sramne URA koja se busa u prsa junačka dok izdaje ovu zemlju i njene građane, previše je!