Raščanin-Radičević: Evo Gojko će…. o našim matericama!

Pozvati Gojka Perovića u emisiju da govori o reproduktivnom pravu svake žene prestavlja civilizacijski poraz. Da li je Gojko za abortus ili nije! Njegovi učitelji su nam već prethodno iznosili stav da su za njih žene nevažne. One isključivo imaju funkciju produžavateljki vrste, čuvarki nacionalnih vrijednosti i nemaju nikakvo značenje kao subjekt svojih prava. To je danas saopštila predsjednica Foruma žena SD Ivana Raščanin-Radičević, povodom gostovanja Gojka Perovića, paroha podgoričkog, na Javnom servisu, na temu prekida trudnoće.

Miješanje crkve u reproduktivna prava žene i pravo partnera na planiranje porodice, prestavlja potiranje osnovnih ljudskih prava, pod uticajem ekstremne desnice i crkve, koja želi u potpunosti da nam naša prava i ograniči.
 Pravo žene na bezbjedan abortus predstavlja civilizacijsku tekovinu razvoja ljudskih prava, utkanih u Ustav i zakone naše države. Uostalom, nejasno je i šta Gojka Perovića kvalifikuje za debatu o reproduktivnom zdravlju i pravima žena!

Prohibitivni zakoni o reproduktivnim pravima mogu ženama u Crnoj Gori donijeti ozbiljne zdravstvene i socijalne poteškoće, koje su mogle biti spriječene u startu, što vidimo po mnogim primjerima u okruženju gdje su oni doveli čak i do smrtnih ishoda.

Takođe, one zemlje koje sprečavaju abortuse snose nepotrebne troškove zbog zabrane i ispravljanja posljedica nelegalnih abortusa i zbrinjavanja napuštene djece.

Danas smo došli do toga da nas crkva edukuje kako sa matericama i da nam ograničava naše pravo na izbor kada je riječ o reprodukciji.

Neophodno je što hitnije raditi na tome da se razviju mehanizmi prevencije i sprečavanja neželjenih trudnoća prije svega kroz dostupnost i informisanost o sredstvima kontracepcije, ali i kroz seksualno obrazovanje mladih. Abortus, kao posljednja opcija kada do neželjene trudnoće (pogotovo ako pričamo o trudnoći kao proizvod silovanja ,incest…) ipak dođe, trebalo bi da bude dozvoljen, dostupan i bezbjedan.

Na kraju, svaka žena treba da bude slobodna da samostalno donese odluku o abortusu. To nije laka odluka, ali mora da bude njena, mora da bude njen slobodan izbor. Crkva nema šta da traži u ženinoj materici, a država mora da joj obezbijedi Ustavom k zakonom zagarantovana ljudska prava i njihovu zaštitu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *