Raščanin Radičević: Medijsko izvještavanje i bavljenje temom nasilja nad ženama zahtijeva poseban pristup

Predsjednica Foruma žena Socijaldemokrata Crne Gore Ivana Raščanin Radičević osvrnula se na navode novinarke Javnog servisa Jovane Božarić-Stanišić koja je u Jutarnjem programu RTCG-a tokom razgovora sa koordinatorkom SOS telefona Biljanom Zeković na temu nasilja nad ženama kazala da žene nekada same izazovu muškarca “da se ponaša kako ne treba”.

“Ovakav pristup problematici nasilja nad ženama može da bude vrlo opasan, pogotovo iznešen u javnom prostoru – jer mediji onda postaju sredstvo ohrabrivanja drugih počinioca nasilnih radnji, da nastave sa takvim ponašanjem, jer nemamo osudu i adekvatnu sankciju za isto”, saopštila je Raščanin Radičević.

Ona je dodala da osim toga, u našem partijahalnom društvu djeluje i patrijarhalna kultura u kojoj je „nasilje u porodici-komšijska stvar u koju se ne treba miješati”, a „žrtva ne bi dobila batine da je ćutala, da nije provocirala i izazivala”, zbog toga, kako je istakla Raščanin Radičević imamo velike tamne brojke, jer nasilje ostaje iza zatvorenoih vrata i percipira se kao privatna stvar.

“Uloga medija je ključna, prije svega, u razbijanju ovakvih stereotipa. Upravo mediji treba da ukažu da nasilje nad ženom nije samo izolovani slučaj koga se treba stidjeti, već ponašanje koje društvo u svakom trenutku treba osuditi”, kazala je Raščanin Radičević.

Prema njenim riječima medijsko izvještavanje i bavljenje temom nasilja nad ženama zahtijeva poseban pristup i odnos novinara/ke.

Raščanin Radičević je dodala da neprofesionalno urađen novinarski prilog može uvećati štetu načinjenu žrtvi nasilja, jer ukoliko pošalje neadekvatnu poruku, ne možete ohrabriti ženu da prijavi i prekine začarani krug nasilja.

“Za nasilje ne smije postojati opravdanje, ono mora uvijek i od svakog biti osuđeno i adekvatno sankcionisano, isto kao što treba biti adekvatno sankcionisan ovakav pristup u javnoj sferi, pogotovo od onih koji na neki način konstruišu javno mnjenje”, zaključila je Raščanin Radičević.