Raščanin-Radičević predsjednica Foruma žena Socijaldemokrata

Ivana Raščanin-Radičević, magistrica politikologije, izabrana je za predsjednicu Foruma žena Socijaldemokrata, kada je poručila da će ova partija raditi na četiri ključna segmenta osnaživanja žena: političkoj participaciji; ekonomskom osnaživanju žena; promjeni društvenog ambijenta kroz javnu komunikaciju i kampanje; te smanjivanju rodno zasnovanog nasilja. Takođe, Raščanin-Radičević je oštro kritikovala online nasilje usmjereno prema ženama iz politike.

“Uspješna žena je zadovoljna žena. Ona može biti domaćica, ako je to njen izbor. Može biti političarka, ako je to njen izbor. Može biti matematičarka, opet – ako je ona sama izabrala. Dakle, mi, žene u Socijaldemokratama, imamo jasnu misiju: omogućiti ženama da imaju izbor, ma kakav on bio! Na tom putu i za te ciljeve jednako će se zalagati naše partijske kolege”, poručila je i dodala:

“7 od 10 žena u politici  je pretrpljelo neku vrstu nasilja-samo zato što su žene. To je sramno. To je nedopustivo. I Socijaldemokrate će sve svoje resurse usmjeravati, između ostalog, na zašitu žena od porodičnog i svakog drugog nasilja. Takođe, samo oko 7% cjelokupne imovine u Crnoj Gori je  u vlasništvu žena. Zato nam treba osnaživanje. Zato nam treba više žena u politici”.

On je zaključila porukom da: “Kad osnažujete žene, nikad ne zaboravite da to ne radite iz “milosti” prema njima, već iz svijesti o tome da bez njih ni vi niti društvo u cjelini ne možete naprijed.”