Raščanin Radičević: SD prije dvije godine pokrenuo Inicijativu za uspostavljanje balansa između privatnog i poslovnog života

Socijaldemokrate Crne Gore (SD) pozdravljaju napore koji se ulažu da bi se došlo do adekvatnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, čije ključne novine se odnose na uspostavljanje balansa između porodičnog i poslovnog života, saopštila je predsjednica Foruma žena Socijaldemokrata Crne Gore (SD) Ivana Raščanin Radičević.

Ističe da su Socijaldemokrate u martu 2022. godine pokrenule Inicijativu za uspostavljanje balansa između privatnog i poslovnog života.

“Nakon niza sastanaka održanih sa socijalnim partnerima predsjednica Foruma žena SD-a Ivana Raščanin Radičević i poslanik Boris Mugoša su predstavili javnosti konkretne mjere koje u krajnjem imaju za cilj poboljšanje životnog standarda građanki i građana Crne Gore. Podsjećamo da je Inicijativa SD-a za uspostavljanje balansa između privatnog i poslovnog života predvidjela implementaciju mjera koje bi unaprijedile poslovni i porodični ambijent, a koje su uglavnom besplatne i zahtjevaju samo fleksibilnije i senzibilisanije planiranje radnog procesa”, kazala je Raščanin Radičević.

Neke od mjera koje su Socijaldemokrate tada predložile su: fleksibilnije radno vrijeme za brigu o djeci do tri godine starosti; određivanje dodatnih plaćenih dana odsustva ili fleksibilnog vremena tokom prilagođavanja djece prilikom polaska u vrtić ili školu; poslodavci da omoguće izbor smjene-kod smjenskog rada, za roditelja koji se samostalno stara o djetetu ili drugi roditelj zbog prirode posla nije u mogućnosti da ima izbor smjenskog rada; omogućivanje bar nedjelju dana odmora zaposlenom/oj prilikom školskog raspusta djece; poslodavci sa većim brojem zaposlenih da organizuju u okviru svoje organizacije čuvanje djece dok su roditelji na poslu (oformiti dječji kutak u okviru preduzeća – čuvanje djece, igraonice, boravak); prepoznavanje važnosti uloge oca u prvim danima nakon rođenja djeteta; najmanje pet plaćenih dana godišnje omogućiti zaposlenom koji brine o drugim članovima domaćinstva- zbog bolesti ili nemogućnosti da sami o sebi brinu; uvođenje fleksibilnog radnog vremena, rad od kuće, mogućnost nadoknade izgubljenih sati usljed staranja o djeci ili starijim članovima porodice; vrijeme za usavršavanje i dodatnu edukaciju obuhvatiti radnim vremenom.

“Takođe, ističemo da su tokom održanih sastanaka socijalni partneri (sindikati i poslodavci) podržali Inicijativu, u kojoj se, između ostalog navodi, da rodno osviješćen poslodavac, kroz adekvatnu rodnu analizu i rodno odgovorno poslovanje može umnogome unaprijediti motivaciju zaposlenih, pospješiti njihovo zadovoljstvo poslom i ostvariti lojalan odnos zaposlenog prema organizaciji, što u krajnjem doprinosi uspjehu, razvoju i dobrom poslovanju svake organizacije”, navela je Raščanin Radičević.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Direktorat za rad organizovao je okrugli sto u sklopu javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, na kojem su predstavnici Ministarstva, učesnike upoznali sa ključnim novinama koje ovaj propis donosi u dijelu balansa između porodičnog i poslovnog života, rada na daljinu.

“Navednim izmjenama Zakona o radu, kako je saopšteno iz ministarstva, omogućava se uspostavljanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života zaposlenih i doprinosi isunjenju zatvarajućih mjerila iz poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje”, saopštila je Raščanin Radičević.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *