Raščanin-Radičević: Žene da dominantnije učestvuju u donošenju odluka

“Naš cilj je podizanje političke kulture na  veći nivo, kao i građenje ambijenta u kojem će vladati ravnopravnost u svim sferama”, kazala je predsjednica Foruma žena Socijaldemokrata i sertifikovana trenerica za rodnu ravnopravnost u političkim partijama Ivana Raščanin- Radičević, na treningu organizivanom za članice SD-a na temu “Ženski politički aktivizam”. 

“Mi u Socijaldemokratama imamo jasnu misiju: omogućiti ženama da ostvare svoje pune potencijale kroz ekonomsko osnaživanje, balans privatnog i poslovnog života, ali i jačanje ženskog političkog aktivizma, jer kao polovina stanovništva imamo pravo i da se pitamo i da učestvujemo u donošenju odluka”, saopštila je Raščanin Radičević. 

Učešće na treningu uzele su predstavnice SD-a iz svih crnogorskih opština, a tokom rada sa trenericama za rodnu ravnopravnost govorilo se o osnovama rodne ravnopravnosti, mitovima i činjenicama o učešću žena u politici, djelovanju žena u političkoj partiji i njihovom političkom aktivizmu, te doprinosu koji mogu dati kroz svoj angažman. 

Forum žena SD-a nastaviće sa nizom edukacija na različite teme, sa aspekta načela rodne ravnopravnosti, a u cilju prije svega unutarpartijskog osnaživanja žena, a onda i njihove afirmacije na političkoj sceni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *