RAŠČANIN: „SD ZA OTVARANJE ALIMENTACIONOG FONDA I DETOKS CENTRA“

Socijaldemokrate će se zalagati za veću podršku samohranim roditeljima, uključujući i stvaranje Alimentacionog fonda za prevazilaženje poteškoća sa kojim se roditelji suočavaju zarad ostvarivanja alimentacije za dijete. Takođe, fokus našeg zalaganja biće i otvaranje Centra za pomoć maloljetnim korisnicima psihoaktivnih supstanci, u kojem će dobiti adekvatnu psiho-socijalnu podršku, saopštila je danas mr Ivana Raščanin Radičević, kandidatkinja na listi “Socijaldemokrate – Ivan Brajović – Mi odlučujemo DOSLJENO” i pomoćnica direktora Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.

“Kao značajan segment našeg izbornog programa smo izdvojili i pružanje pomoći zavisnicima nakon tretmana u ustanovi za liječenje i rehabilitaciju, što ima za cilj omogućavanje njihove bolje konkurentnosti na tržištu rada i to u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Centrom za stručno obrazovanje, a sve to kroz adekvatne programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, te stručnog osposobljavanja. Socijaldemokrate su i za unapređivanje mogućnosti liječenja zavisnika kroz otvaranje Detoks centra, kojim bi se omogućilo prevazilaženje apstinencijalne krize i započinjanje tretmana rehabilitacije i resocijalizacije“, istakla je Raščanin.

Socijaldemokrate su se u izbornom programu posebno bavile kreiranjem novih i unapređivanjem postojećih socijalnih programa. 

Kako je navela Raščanin, ti programi imaju za cilj pružanje podrške starijim i nemoćnim, licima sa invaliditetom i njihovim porodicama, žrtvama nasilja, nezaposlenima i licima bez odgovarajućih kvalifikacija, beskućnicima, samohranim roditeljima, djeci i porodicama u riziku od društveno neprihvatljivog ponašanja, kao i svim drugim socijalno ranjivim kategorijama.

U tom smislu, Socijaldemokrate ističu da je potrebno raditi na obezbjeđivanju osnovnog paketa socijalnih usluga žrtvama nasilja (ženama i djeci), dok ne steknu ekonomsku samostalnost i psihološku stabilnost.

Socijaldemokrate će se, kako dodaje Raščanin, u cilju boljeg praćenja pojedinih socijalnih kategorija i bržeg i adekvatnijeg reagovanja u konkretnim slučajevima, zalagati i za kompletnu realizaciju projekta Socijalni karton, kao i aktivno podsticanje razvoja socijalnih usluga u lokalnim zajednicama, navodeći da lokalne zajednice najbolje znaju potrebe svog društvenog okruženja.