SD: Ako se usvoji ovakav štetan ugovor, hitno izglasati nepovjerenje Vladi!

Ako ovakav izdajnički ugovor između države i SPC, zbog kojeg bi neko trebalo da odgovara pred zakonima ove države, bez ikakve mogućnosti da javnost nešto kaže na tu temu, bude usvojen na Vladi, pozivamo sve državno odgovorne partije da podrže našu inicijativu i izglasaju nepovjerenje Abazovićevoj Vladi. Koja, što se nas tiče, ovako kako je koncipirana, nije ni smjela biti birana. Jer je od samog starta jasno da je formirana da bi sprovodila tuđu agendu, kako bi realizovala ono što čak ni Krivopaićeva Vlada nije bila spremna. Sve to na štetu građanske i sekularne Crne Gore. 

Ovim ugovorom SPC se daje neuporedivo više prava u odnosu na ostale vjerske zajednice ali joj se, što je još gore, daje više prava i u odnosu na samu državu Crnu Goru. Ugovor, istovremeno, svu kulturnu baštinu Crne Gore daje u ruke organizaciji sa sjedištem u drugoj državi, da njime raspolaže kako ona hoće, a vjerske objekte koji toj organizaciji pripadaju stavlja u ravan ambasada i daje im pravo eksteritorijalnosti, što znači da državni organi Crne Gore, bez prethodnog odobrenja sveštenog lica, u njih ne mogu kročiti čak ni sa sudskim nalogom.

Nažalost, ništa od navedenog građanske partije niti građani ove države ne mogu elaborirati niti čuti detaljna obrazloženja, budući da je usvajanje ovog akta na Vladi planirano u najkraćem roku. Pa pitamo: koja je bila svrha objavljivanja uopšte? Štrik kod evropskih partnera? Ili još malo agonije i podjela, u kojima se svi valjamo otkako nas miri onaj koji je ovim ugovorom ušao u klasični čin izdaje?

Ako građanske partije na ovo pristanu, pitamo se ima li išta na šta se sjutra ne bi pristalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *