SD Bar: “Ekspertska” Vlada “čestitala” Dan Opštine Bar  – Najmanji kapitalni budžet od svih opština u CG

Građani Bara su 77. rođendan svog grada dočekali zasijedanjem lokalnog parlamenta na čijem dnevnom redu je bilo usvajanje rebalansa budžeta za 2021. godinu, zbog suficita budžeta, odnosno budžetskih ostvarenja koja su premašila planirano. Druga godina koju je obilježila pandemija korona virusa, jedna je od uspješnijih u novijoj istoriji grada pod Rumijom. Godina prožeta projektima od značaja za razvoj našeg grada, ulaganjima u putnu, komunalnu i sportsku infrastrukturu, godina u kojoj su riješeni mnogi višegodišnji problemi, predstavlja godinu koja bi Baru mogla biti vodilja za dalji, brži i značajniji napredak.

Očigledno je ovakva godina poslužila aktuelnoj Vladi Crne Gore, da nesporan razvoj našeg grada “ubrza” i sa državnog nivoa. U kapitalnom budžetu Crne Gore, koji ove godine bilježi rast od 94 miliona eura, gradu koji treba da bude jedan od nosilaca turističkog i ekonomskog razvoja Crne Gore, opredijeljeno je nepunih 2 miliona eura, pa vrijednost kapitalnog budžeta u odnosu na opštinu Bar, po glavi stanovnika donosi posljednje 24. mjesto u Crnoj Gori.

Jedino, donekle, razumno obrazloženje ovakve odluke odlazeće Vlade, premijera i resornog ministra je to da je mizeran iznos kapitalnog budžeta koji se odnosi na projekte u opštini Bar za narednu godinu, proporcionalan njihovim očekivanjima za političke subjekte koji čine vladajuću većinu u Skupštini Crne Gore, na budućim lokalnim izborima u Baru. U svakom slučaju, Bar zaslužuje mnogo izdašniju ekonomsko-finansijsku podršku za kapitalne projekte sa državnog nivoa i sasvim smo sigurni da će to biti prepoznato u agendi nove Vlade.